Újszentmargita település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

TOP-2.1.3-1-16-HB1-2019-00027
Újszentmargita település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése
A kedvezményezett neve: Újszentmargita Község Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne: 4065 Újszentmargita 36 hrsz, 98 hrsz, 81 hrsz, 479/1 hrsz, 449 hrsz, 482 hrsz, 501 hrsz, 152 helyrajzi szám
A beruházás megvalósításának ideje: 2022.05.01-2023.08.31.
Beruházás összköltsége: 200 000 000 Ft
Elnyert, szerződött támogatás összege: 200 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A „Újszentmargita település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00027 azonosítószámú projekt keretein belül új csatornahálózatot valósult meg.
A projekt eredményeképpen Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 2321 m.
A fejlesztések eredményeként az egyre szélsőségesebb időjárás következtédben lehulló időnként rendkívül mennyiségű és intenzitású csapadékot káreseménymentesen tudta elvezetni a kialakításra került csatornahálózattal.
A projekt keretében a 4065 Újszentmargita 36 hrsz, 98 hrsz, 81 hrsz, 479/1 hrsz, 449 hrsz, 482 hrsz, 501 hrsz, 152 helyrajzi számon valósult meg az infrastrukturális fejlesztés, melyet a vizek fenntartható használatával kapcsolatos környezeti nevelés és szemléletformálás tett teljessé.
A településen a jelenlévő lakóépületek, középületek, gazdasági épületek, közművek védelme céljából a projekt keretében megvalósult csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése kiemelten indokolt volt.
A projekt 200 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósult meg.

Az építés rövid bemutatása:

2022. november
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezővel megkötésre került a vállalkozói szerződés. A projekt kivitelezése elkezdődött.

2023. január
A kivitelezés elérte a 25%-ot.

2023. március
A kivitelezés elérte az 50 %-os készültséget. Az építkezés problémamentesen zajlik.

2023. május
A kivitelezés elérte az 75 %-os készültséget. Az építkezés a hatályos szerződésnek megfelelően zajlik.

2023. június
A kivitelezés befejeződött. A beruházás zökkenőmentesen zajlott. A kivitelező határidőn belül az elvárt minőségben teljesített.