Edzőterem építése Újszentmargitán

Újszentmargita Község Önkormányzata

VP6-19.2.1.-45-7-21

Hortobágyi LEADER Egyesület – Helyi fejlesztések támogatása
Projektazonosító:            3351214221
Támogatás összege:         26.097.934 Ft
Támogatás intenzitása: 95%

Projekt címe:            Edzőterem építése Újszentmargitán

Újszentmargita Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Hortobágyi LEADER Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-45-7-21 kódszámú, Hortobágyi LEADER Egyesület – Helyi fejlesztések támogatása című felhívásra támogatási kérelmét 2022.02.25-én nyújtotta be.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette, így 2022.09.28-án 3388603517 iratazonosító számmal Támogatói Okirat lépett hatályba.

Már az Okirat kézhezvételét megelőzően megkezdődtek az előkészületi munkálatok. Kiválasztásra került a pályázat szempontjából legmegfelelőbb tervező. A rá bízott feladatait – engedélyezési (engedélyes szintű) és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése – maradéktalanul ellátta. Emellett elkészítésre került a Projektterv is, mely nélkül a pályázat beadása nem történhetett volna meg.

A Támogatói Okirat kiérkezését követően elkezdődhetett a kivitelező kiválasztása. A legalkalmasabb vállalkozó közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés útján került kiválasztásra. A szerződés aláírásra került még az okirat kézhezvételének évében, majd megkezdődtek a munkafolyamatok.

Az Újszentmargita, Szélső utca (HRSZ: 275) ingatlanon lévő sportpályához korábban már épült egy kiszolgáló, fallabda és öltöző épület. Jelen projekt keretében az épület formáját követő, de edzőterem még nem került korábban kialakításra. Jelen projekt keretében ezen funkció ellátására alkalmas külön épületrész kerül kialakításra. Az edzőterem a sportépület komplex része, melyben egyszerre kb. 5-8 fő tud majd edzeni. Az épület fő funkciója: konditerem, ami szinte kizárólag a férfi edzeni vágyó emberek részére készült, mivel a meglévő épületben már a nők részére kiépült egy edző/aerobik terem. Az épületben helyet kap egy kb. 42 m2-es edzőterem, öltöző, wc és gépészeti helyiség.

A kivitelezés befejezésével aláírásra került a műszaki ellenőr teljesítési igazolása is, illetve ezt követően a nyilvánossági és projektmenedzsmenti feladatok is lezárulnak.

A fejlesztés megvalósításával a modern kor és a technológia rohamos fejlődése által generált problémára kívánunk megoldást találni: ez a sport hiánya. Az edzőterem építésének köszönhetően csökken az elvándorlás, illetve nő a lakosságszám és a helyi lakosság átlag életkora Újszentmargita településen. A projekt hozzájárul a helyi lakosság életminőségének javításához, a településen elérhető szolgáltatások körének bővüléséhez.

A projekt 2023. december 31-én fejeződik be.

Köszönjük Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatását!