Az Újszentmargitai helyi piac infrastrukturális fejlesztése

VP6-7.2.1.1-20
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése
Projektazonosító: 3300600479
Támogatás összege: 42.753.619 Ft
Támogatás intenzitása: 90%
Projekt címe: Az Újszentmargitai helyi piac infrastrukturális fejlesztése

Újszentmargita Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című felhívásra
nyertes támogatási kérelmét 2021.08.11-én nyújtotta be.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette, így 2021.11.02-án 3320733135 iratazonosító számmal Támogatói Okirat lépett hatályba. Már az Okirat kézhezvételét megelőzően megkezdődtek az előkészületi munkálatok. Kiválasztásra került a pályázat szempontjából legmegfelelőbb tervező. A rá bízott feladatait – kivitelezési tervdokumentáció elkészítése – maradéktalanul ellátta. Emellett elkészítésre került a Fenntartási és Üzemeltetési terv is, mely nélkül a pályázat beadása nem történhetett volna meg.

A Támogatói Okirat kiérkezését követően elkezdődhetett a kivitelező kiválasztása. A legalkalmasabb vállalkozó közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés útján került kiválasztásra. A szerződés aláírásra került 2022.03.29. napján, majd megkezdődtek a munkafolyamatok. Az Újszentmargita (542/1 hrsz.) számú ingatlanon lévő piac épület és környezetének a felújítása, valamint eszközbeszerzés tevékenységének megvalósítása került megvalósításra.

A projekt alapvető célja a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel történő hosszútávú ellátása. Ezen cél eléréséhez kívántuk biztosítani a termelők piacra jutását, ezáltal a helyi gazdaság elősegítését, a helyben megtermelt élelmiszerek fogyasztását, ezáltal a helyben maradás ösztönzést, a foglalkoztatását növelését.
A projekt keretében megvalósításra került tevékenységek:

Eszközbeszerzés megvalósítása

 • 1 db láda- és rekeszmosó beszerzése és telepítése
 • 3 db kézfertőtlenítő beszerzése és elhelyezése a piac területén
  Kivitelezési tevékenységek:
 • Piac épületének teljeskörű belső festése
 • Belső ajtók javítása
 • Gipszkarton álmennyezet készítése a vásártérben
 • A teljes épület zárófödémének utólagos hőszigetelése
 • A vásártérben meglévő elektromos rendszer rekonstrukciója
 • Villámvédelmi rendszer norma szerinti kialakítása
 • A vásártérben fűtés kialakítása hőszivattyús 2 db multi split klíma berendezéssel
 • Beltéri hidegburkolatok javítása
 • Belső oldalfali vakolatok javítása
 • Ingatlan csapadékvíz elvezetésének megoldása
 • Az épület bádogos szerkezeteinek elbontása, majd a hőszigetelés utáni visszaszerelése
 • 5,00 kW-os napelem rendszer telepítése
 • Az északkeleti telekhatár mentén a meglévő kerítés elbontása után, táblás kerítés készítése
 • A meglévő belső út, illetve parkoló szilárd burkolatának felújítása
 • Külső homlokzati fal hőszigetelése

A kivitelezés befejezésével aláírásra került a műszaki ellenőr teljesítési igazolása is, illetve ezt követően a
nyilvánossági és projektmenedzsmenti feladatok is lezárulnak.
Jelen projekt keretében megvalósult kisléptékű infrastrukturális fejlesztéssel, valamint az eszközbeszerzés
megvalósításával biztosítható a helyi termelők és a helyi lakosság közötti folyamatos kapcsolat. A fejlesztés
hozzájárul a lakosság életkörülményeinek javításához, ezáltal a népesség megtartásához, a helyi gazdaság
fejlődéséhez.

A projekt 2023. március 06-án fejeződött be.

Köszönjük Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatását!
Jelen projekt a Széchenyi 2020 keretén belül valósult meg.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük