Díszpolgári cím adományozása 2009-ben

A Margitai Sokadalom alkalmával a település két új díszpolgárral gazdagodott. A kitüntetés átadására ünnepélyes keretek között a Művelődési Házban került sor. 2009-ben Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete két személynek adományozott díszpolgári kitüntetést.

Elismerésben részesült Varga Gáborné nyugalmazott pedagógus, aki az újszentmargitai gyermekek nevelésében, oktatásában kiemelkedő érdemeket szerzett.

A település lakói meleg szívvel fogadták a 24 év után hazatérő P. Borsos János József atyát, aki a község plébánosaként 1971-1988 között a helyi közösség szolgálatában Újszentmargita jó hírnevének emelésében kiemelkedő érdemeket szerzett és ezzel a község lakóinak körében közmegbecsülésre tett szert.

A díszpolgári cím átadása után került sor a búcsúhoz kapcsolódó ünnepi szent misére, melyet e rendhagyó alkalommal Borsos János atya és Panyi József atya celebrált.