Aktív részvétel a LEADER pályázatokon!

Újszentmargita település jó néhány sikeres fejlesztést valósított meg az elmúlt időszakokban a vidéki térségek fejlesztésére kiírt pályázatok sikeres megvalósításával. 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján meghirdetésre került több pályázati lehetőség, mely pályázati lehetőségek Újszentmargita település fejlődésének biztos alapjai lehetnek. 
Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete már régen felismerte, hogy a település fejlesztéséhez, a fejlődések megvalósításához elengedhetetlen a külső pályázati források maradéktalan bevonása. Ennek megfelelően a nyáron kiírásra kerülő LEADER pályázatok áttekintése után egyértelművé vált, hogy több olyan célterület került meghatározásra, mely célterületek által megjelölt fejlesztési prioritások egybeesnek Újszentmargita gazdasági programjában vállalt feladatokkal. Újszentmargita Község Önkormányzata több pályázat benyújtásával szeretné a már korábban kitűzött fejlesztési elképzeléseit megvalósítani.

A „Környezettudatos oktatás és nevelés segítése” elnevezésű célterület keretében a Hortobágyi Leader Nonprofit Kft. területéhez tartozó Újszentmargita településén és egy az akciócsoport területéhez tartozó további település közreműködésével kerül megrendezésre a „Környezettudatos ifjúságért” című verseny. A vetélkedő célja, hogy a fiatalok figyelmét a környezet és energiatudatosság irányába fordítsuk. Ennek érdekében megvalósítandó verseny keretében a gyerekek számára világossá válik mi is az a megújuló energia, mekkora az ökológiai lábnyomuk, hogyan lehetnek energiatudatosak és mindez miért is jó nekik és a környezetük számára. A megvalósított rendezvény témájánál fogva segíti a települések és a helyi akció csoporthoz tartozó környezeti értékek felismerését, az életminőség javítását, azok fenntartható módú megőrzését, emellett a megújuló energiák, a környezetbarát szemléletmód kialakítása olyan diverzifikált lehetőségeket rejtenek magukban, amellyel hozzájárulnak a társadalmi és gazdasági fejlődéshez. Az önkormányzat a rendezvény adottságaihoz mérten a lebonyolításba bevonja a térségben működő szervezeteket, ezzel is hozzájárulva a terület gazdasági stabilitásának kialakításához.

Újszentmargita Község Önkormányzata az elmúlt időszakban fontos lépéseket tett, a tudás alapú társadalom és a munkaerő foglalkoztathatóságának és alkalmazkodási képességének javítása érdekében. Az önkormányzatunk a megújult közművelődési színterének átalakításával, felújításával létrehozta a térség egyik kiemelkedő felnőttképzési intézményét. A kialakításra kerülő intézmény keretin belül, a térség településeink bevonásával szeretnénk megújuló energetikai szakértőket képezni.  Újszentmargita községe és további négy a helyi akciócsoport területén elhelyezkedő település együttműködésével valósul meg a „Megújuló energetikai szakértők képzése” című projekt. A projekt átfogó célja, hogy a képzésen résztvevők készségeinek fejlesztése, tudásuk diverzifikálása révén megerősítsük helyzetük a munkaerőpiacon illetve a tevékenységek révén ösztönözzük új munkahelyek létrehozását.   A projekt az együttműködő településekről 5-5 fő részvételével valósul meg, akik egy összesen 60 órás képzésen vesznek részt. Maga a projekt témája alapvetően hozzájárul a környezettudatos gondolkodás kialakulásához, a környezeti értékek megőrzéséhez és a megújuló energiaforrások használatához, emellett lebonyolítása során pedig igyekszik minden energiahatékonysági szempontot figyelembe venni. A képzés eredményeként a résztvevő települések egyértelmű társadalmi jellegű fejlődése maga után vonja a gazdasági mutatók bizonyos mértékű javulását is, hiszen a projekt egésze a helyi igények és érdekek figyelembevételével került kialakításra. 

Fokozott közérdek a bűnözés visszaszorítása. A hatóságok, rendvédelmi szervek munkájához a térfigyelő rendszer nagy segítséget nyújt. A lakosság számára fontos, hogy olyan környezetben éljenek, ahol fokozott a közbiztonság. A fejlesztés eredményeként olyan térfigyelő rendszer kerül kiépítésre a két településen, amely lehetővé teszi a települések fontosabb területeinek megfigyelését, ezáltal fokozva a közbiztonságot, illetve a fejlesztés segíti az átutazó bűnözés visszaszorítását. A pályázat alapjait egy korábbi EU-s pályázat a GVOP által létre jött optikai  szélessávú hálózat biztosítja, amely lehetőséget ad a tervezett szolgáltatás biztosítására és fenntartására. A projekt keretein belül egy térfigyelő rendszert tervezünk létesíteni Újszentmargitán és Folyáson. A térfigyelő rendszer a rendőr szakhatósági egyeztetés és állásfoglalás alapján, a településeken a kijelölt helyszíneken történik meg. A fejlesztés során a legkorszerűbb berendezések beszerzésével biztosítjuk a megfelelő minőségű megfigyelést és képrögzítést lehetőségét a változó időjárási körülményektől függetlenül. A pályázat fő célja Újszentmargita és Folyás közbiztonságának fokozása.

Fokozott közérdek a bűnözés visszaszorítása. A hatóságok, rendvédelmi szervek munkájához a térfigyelő rendszer nagy segítséget nyújt. A lakosság számára fontos, hogy olyan környezetben éljenek, ahol fokozott a közbiztonság. A fejlesztés eredményeként olyan térfigyelő rendszer kerül kiépítésre a két településen, amely lehetővé teszi a települések fontosabb területeinek megfigyelését, ezáltal fokozva a közbiztonságot, illetve a fejlesztés segíti az átutazó bűnözés visszaszorítását. A pályázat alapjait egy korábbi EU-s pályázat a GVOP által létre jött optikai  szélessávú hálózat biztosítja, amely lehetőséget ad a tervezett szolgáltatás biztosítására és fenntartására. A projekt keretein belül egy térfigyelő rendszert tervezünk létesíteni Újszentmargitán és Folyáson. A térfigyelő rendszer a rendőr szakhatósági egyeztetés és állásfoglalás alapján, a településeken a kijelölt helyszíneken történik meg. A fejlesztés során a legkorszerűbb berendezések beszerzésével biztosítjuk a megfelelő minőségű megfigyelést és képrögzítést lehetőségét a változó időjárási körülményektől függetlenül. A pályázat fő célja Újszentmargita és Folyás közbiztonságának fokozása.

Újszentmargita település jó néhány sikeres fejlesztést valósított meg az elmúlt időszakokban a vidéki térségek fejlesztésére kiírt pályázatok sikeres megvalósításával. 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján meghirdetésre került több pályázati lehetőség, mely pályázati lehetőségek Újszentmargita település fejlődésének biztos alapjai lehetnek. 
Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete már régen felismerte, hogy a település fejlesztéséhez, a fejlődések megvalósításához elengedhetetlen a külső pályázati források maradéktalan bevonása. Ennek megfelelően a nyáron kiírásra kerülő LEADER pályázatok áttekintése után egyértelművé vált, hogy több olyan célterület került meghatározásra, mely célterületek által megjelölt fejlesztési prioritások egybeesnek Újszentmargita gazdasági programjában vállalt feladatokkal. Újszentmargita Község Önkormányzata több pályázat benyújtásával szeretné a már korábban kitűzött fejlesztési elképzeléseit megvalósítani.

  1. A.      Környezettudatos ifjúságért program megvalósítása egy zöldebb jövőért

A „Környezettudatos oktatás és nevelés segítése” elnevezésű célterület keretében a Hortobágyi Leader Nonprofit Kft. területéhez tartozó Újszentmargita településén és egy az akciócsoport területéhez tartozó további település közreműködésével kerül megrendezésre a „Környezettudatos ifjúságért” című verseny. A vetélkedő célja, hogy a fiatalok figyelmét a környezet és energiatudatosság irányába fordítsuk. Ennek érdekében megvalósítandó verseny keretében a gyerekek számára világossá válik mi is az a megújuló energia, mekkora az ökológiai lábnyomuk, hogyan lehetnek energiatudatosak és mindez miért is jó nekik és a környezetük számára. A megvalósított rendezvény témájánál fogva segíti a települések és a helyi akció csoporthoz tartozó környezeti értékek felismerését, az életminőség javítását, azok fenntartható módú megőrzését, emellett a megújuló energiák, a környezetbarát szemléletmód kialakítása olyan diverzifikált lehetőségeket rejtenek magukban, amellyel hozzájárulnak a társadalmi és gazdasági fejlődéshez. Az önkormányzat a rendezvény adottságaihoz mérten a lebonyolításba bevonja a térségben működő szervezeteket, ezzel is hozzájárulva a terület gazdasági stabilitásának kialakításához.

  1. B.      Megújuló energetikai szakértők képzése

Újszentmargita Község Önkormányzata az elmúlt időszakban fontos lépéseket tett, a tudás alapú társadalom és a munkaerő foglalkoztathatóságának és alkalmazkodási képességének javítása érdekében. Az önkormányzatunk a megújult közművelődési színterének átalakításával, felújításával létrehozta a térség egyik kiemelkedő felnőttképzési intézményét. A kialakításra kerülő intézmény keretin belül, a térség településeink bevonásával szeretnénk megújuló energetikai szakértőket képezni.  Újszentmargita községe és további négy a helyi akciócsoport területén elhelyezkedő település együttműködésével valósul meg a „Megújuló energetikai szakértők képzése” című projekt. A projekt átfogó célja, hogy a képzésen résztvevők készségeinek fejlesztése, tudásuk diverzifikálása révén megerősítsük helyzetük a munkaerőpiacon illetve a tevékenységek révén ösztönözzük új munkahelyek létrehozását.   A projekt az együttműködő településekről 5-5 fő részvételével valósul meg, akik egy összesen 60 órás képzésen vesznek részt. Maga a projekt témája alapvetően hozzájárul a környezettudatos gondolkodás kialakulásához, a környezeti értékek megőrzéséhez és a megújuló energiaforrások használatához, emellett lebonyolítása során pedig igyekszik minden energiahatékonysági szempontot figyelembe venni. A képzés eredményeként a résztvevő települések egyértelmű társadalmi jellegű fejlődése maga után vonja a gazdasági mutatók bizonyos mértékű javulását is, hiszen a projekt egésze a helyi igények és érdekek figyelembevételével került kialakításra. 

  1. C.      Térfigyelő rendszer megvalósítása Újszentmargita és Folyás közigazgatási területén

Fokozott közérdek a bűnözés visszaszorítása. A hatóságok, rendvédelmi szervek munkájához a térfigyelő rendszer nagy segítséget nyújt. A lakosság számára fontos, hogy olyan környezetben éljenek, ahol fokozott a közbiztonság. A fejlesztés eredményeként olyan térfigyelő rendszer kerül kiépítésre a két településen, amely lehetővé teszi a települések fontosabb területeinek megfigyelését, ezáltal fokozva a közbiztonságot, illetve a fejlesztés segíti az átutazó bűnözés visszaszorítását. A pályázat alapjait egy korábbi EU-s pályázat a GVOP által létre jött optikai  szélessávú hálózat biztosítja, amely lehetőséget ad a tervezett szolgáltatás biztosítására és fenntartására. A projekt keretein belül egy térfigyelő rendszert tervezünk létesíteni Újszentmargitán és Folyáson. A térfigyelő rendszer a rendőr szakhatósági egyeztetés és állásfoglalás alapján, a településeken a kijelölt helyszíneken történik meg. A fejlesztés során a legkorszerűbb berendezések beszerzésével biztosítjuk a megfelelő minőségű megfigyelést és képrögzítést lehetőségét a változó időjárási körülményektől függetlenül. A pályázat fő célja Újszentmargita és Folyás közbiztonságának fokozása.