Rendeletek


Tájékoztató Újszentmargita Község településképi rendeletének módosításáról
TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉS MEGKEZDÉSÉRŐL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2016. (VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMÁRÓL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2016. (V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016. (IV.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2016. (II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL, VALAMINT A LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (V.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2014. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLETNÉV ÉS TELEPÜLÉSRÉSZ-NÉV MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, VALAMINT A HÁZAK SZÁMOZÁSÁNAK, EMLÉKTÁBLÁK ELHELYEZÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014. (X.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐK TISZTELETDÍJÁRÓL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI FORRÁS ÁTADÁSÁRÓL-ÁTVÉTELÉRŐL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓLÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2013. (XI.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (IX.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2013. (V.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁSRÓL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KITÜNTETÉS ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐLÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSI JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRT SZÁMÚ GÉPJÁRMŰ PARKOLÓK LÉTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (VIII.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÁSÁROK ÉS A PIACOK TARTÁSÁRÓL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HIVATALI HELYISÉGEN KÍVÜLI ÉS A HIVATALI MUNKAIDŐN KÍVÜL TÖRTÉNŐ HÁZASSÁGKÖTÉS ÉS BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2009. (VI.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A „KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP„ – LÉTREHOZÁSÁRÓL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ EGYES HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETI EMLÉKEK VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2004. (XII.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETÉRŐL, A LAKBÉREK MÉRTÉKÉRŐL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2004. (VI.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL, VALAMINT A TALAJTERHELÉSI DÍJJAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOKRÓL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XI.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2001. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2001. (I.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELSŐOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZERÉRŐL


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (V.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATI JELKÉPEK MEGALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL