ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2019.X.24.ÖNK.R.az-Önkorm.Szervezeti-és-Működési-Szab.-sz.önkorm.rend_.mód