Közérdekű adatok

ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYI ADATOK
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok
• Szervezeti Struktúra
Az Önkormányzat vezetői

1.2 A felügyelt költségvetési szervek
• A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv ( az adott közérdekű adat az Önkormányzatnál nem áll rendelkezésre)

1.3 Gazdálkodó szervezetek
Az önkormányzat tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1.4 Közalapítványok
• A szerv által alapított közalapítványok ( az adott közérdekű adat az Önkormányzatnál nem áll rendelkezésre)

1.5 Lapok
• Lapok ( az adott közérdekű adat az Önkormányzatnál nem áll rendelkezésre)

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.7 Költségvetési szervek
Az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
• Az Önkormányzat alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
• A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
• Közszolgáltatások
• A szerv nyilvántartásai
• Nyilvános kiadványok
• Döntéshozatal, ülések
• A szerv döntései, koncepciók, tervezetk, javaslatok
Pályázatok
Hirdetmények
• Közérdekű adatok igénylése
• Közzétételi listák

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
• Vizsgálatok, ellenőrzések listája
• Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
• Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
• A működés eredményessége, teljesítmény
• Működési statisztika

3.2 Költségvetések, beszámolók
• Éves költségvetések
• Számviteli beszámolók
• A költségvetés végrehajtása

3.3 Működés
• A foglalkoztatottak
• Támogatások
• Szerződések
• Koncessziók
• Egyéb kifizetések
• Európai Unió által támogatott fejlesztések
Közbeszerzés