ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2019.XI_.05.ÖNK.R.a-szociális-tűzifa-juttatásáról