LEGUTÓBBI HÍREK

Rákóczi és Béke utcát összekötő járda felújítása

Újszentmargita Község Önkormányzata
MFP-UHJ/2023 – Út, híd, járda építése/felújítása-2023
Rákóczi és Béke utcát összekötő járda felújítása
Projektazonosító: 3454429836
Támogatás összege: 5.038.545 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatott intézmény: Újszentmargita Község Önkormányzata

Újszentmargita Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül meghirdetett, MFP-UHJ/2023 kódszámú, Út, híd, járda építése/felújítása-2023 című felhívásra támogatási kérelmét 2023.07.11-énnyújtotta be.
A Miniszterelnökség, mint Támogató, támogatásra alkalmasnak minősítette, így 2023.09.20-án 3480226632 iratazonosító számmal Támogatói Okirat lépett hatályba.
A Támogatói Okirat kiérkezését követően megkezdődött a projektben foglalt kivitelezési feladat ellátása, melyre a DUBA-SPED Kft. került kiválasztásra.
Projektünk keretében az alábbi feladatok kerültek ellátásra a Rákóczi és Béke utcát összekötő járda felújítása során:
Az építési hossz: 80,00 m
Járda szélessége: 1,5 m

Tervezett pályaszerkezet:

 • 60 mm vtg. FRÜHWALD BEHATON térkő (20×16,5×6 cm)
 • 40 mm vtg. homokágy vagy zúzalék
 • 10 cm CKT
 • 25 cm tömörített kavicsfeltöltés tartó, szűrő és fagyvédő réteg

A pályázatban foglalt egyéb tevékenységek – tervezés, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőrzés – is ellátásra került. A megbízottak kiállította számlájáukat, majd a projekt
lezárásra került.
A település célja a helyi lakosság életkörülményeinek javítása, a település népeségmegtartó erejének növelése, a lakosságszám növelése, melynek egyik eszköze a vonzó településkép kialakítása. Ezen cél elérése érdekében az Önkormányzat minden pályázati lehetőséget meg kíván ragadni. A projekt keretében tervezett és megvalósított járda felújításával javult az szolgáltatások elérhetősége, a közlekedési infrastruktúrája, a lakóházak elérhetősége, ezáltal a település lakosai számára az alapvető szolgáltatások könnyebben hozzáférhetővé válnak, javul életminőségük, valamint a településkép is épül. Jelen fejlesztési lehetőség hozzájárult ahhoz, hogy Újszentmargita községben a Rákóczi és Béke utcát összekötő, leromlott állapotú járda megújulhasson. Az Önkormányzatnak saját forrásból nincs lehetősége hasonló volumenű projekt megvalósítására, ezért fontos számunkra jelen projekt megvalósítása.

A projekt 2024. január 31-én fejeződött be.

Rákóczi és Béke utcát összekötő járda felújítása

Újszentmargita Község Önkormányzata
MFP-UHJ/2023 – Út, híd, járda építése/felújítása-2023

Rákóczi és Béke utcát összekötő járda felújítása

Projektazonosító: 3454429836
Támogatás összege: 5.038.545 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatott intézmény: Újszentmargita Község Önkormányzata

Újszentmargita Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül meghirdetett, MFP-UHJ/2023 kódszámú, Út, híd, járda építése/felújítása című felhívásra támogatási kérelmét 2023.07.11-én nyújtotta be.

A Miniszterelnökség, mint Támogató, támogatásra alkalmasnak minősítette, így 2023.09.20-án 3480226632 iratazonosító számmal Támogatói Okirat lépett hatályba.

A Támogatói Okirat kiérkezését követően megkezdődött a projektben foglalt járda felújítási tevékenységre vonatkozó kivitelező kiválasztása. A beszerzési eljárás keretében 4 db árajánlat érkezett be, melyek közül a DUBA-SPED Árufuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adta a legkedvezőbb ajánlatot. A vállalkozóval a Kivitelezési szerződés 2023.11.14. napján került aláírásra, melyet követően meg is kezdhette a munkálatokat. Ezen folyamat az előzetes ütemezésnek megfelelően haladt, így még ugyanezen évben, 2023.12.14. napján kiállításra és aláírásra került a Teljesítési igazolás. A szerződésben foglalt nettó 3.677.678 Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 4.670.651 Ft összegnek megfelelően a vállalkozó kiállította számláját 2023.12.20. napján, melyet önkormányzatunk még ugyanezen napon ki is egyenlített.

A pályázatban foglalt egyéb tevékenységek – projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, tervezés, műszaki ellenőrzés – is ellátásra kerültek. A megbízottak kiállították számláikat, majd a projekt lezárásra került.

A projekt keretében tervezett tevékenységek mindegyike maradéktalanul megvalósult. A projekt keretében tervezett járda felújításával javult a szolgáltatások elérhetősége, a közlekedési infrastruktúrája, a lakóházak elérhetősége, ezáltal a település lakosai számára az alapvető szolgáltatások könnyebben hozzáférhetővé válnak, javul életminőségük, valamint a településkép is épült. Jelen fejlesztési lehetőség hozzájárult ahhoz, hogy Újszentmargita községben a Rákóczi és Béke utcát összekötő, leromlott állapotú járda megújulhasson. Jelen projekt keretében egy 80,00 m hosszú járdaszakasz újulhatott meg.

A projekt 2024. január 31-én fejeződött be.

Az Újszentmargitai helyi piac infrastrukturális fejlesztése

VP6-7.2.1.1-20
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése
Projektazonosító: 3300600479
Támogatás összege: 42.753.619 Ft
Támogatás intenzitása: 90%
Projekt címe: Az Újszentmargitai helyi piac infrastrukturális fejlesztése

Újszentmargita Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című felhívásra
nyertes támogatási kérelmét 2021.08.11-én nyújtotta be.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette, így 2021.11.02-án 3320733135 iratazonosító számmal Támogatói Okirat lépett hatályba. Már az Okirat kézhezvételét megelőzően megkezdődtek az előkészületi munkálatok. Kiválasztásra került a pályázat szempontjából legmegfelelőbb tervező. A rá bízott feladatait – kivitelezési tervdokumentáció elkészítése – maradéktalanul ellátta. Emellett elkészítésre került a Fenntartási és Üzemeltetési terv is, mely nélkül a pályázat beadása nem történhetett volna meg.

A Támogatói Okirat kiérkezését követően elkezdődhetett a kivitelező kiválasztása. A legalkalmasabb vállalkozó közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés útján került kiválasztásra. A szerződés aláírásra került 2022.03.29. napján, majd megkezdődtek a munkafolyamatok. Az Újszentmargita (542/1 hrsz.) számú ingatlanon lévő piac épület és környezetének a felújítása, valamint eszközbeszerzés tevékenységének megvalósítása került megvalósításra.

A projekt alapvető célja a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel történő hosszútávú ellátása. Ezen cél eléréséhez kívántuk biztosítani a termelők piacra jutását, ezáltal a helyi gazdaság elősegítését, a helyben megtermelt élelmiszerek fogyasztását, ezáltal a helyben maradás ösztönzést, a foglalkoztatását növelését.
A projekt keretében megvalósításra került tevékenységek:

Eszközbeszerzés megvalósítása

 • 1 db láda- és rekeszmosó beszerzése és telepítése
 • 3 db kézfertőtlenítő beszerzése és elhelyezése a piac területén
  Kivitelezési tevékenységek:
 • Piac épületének teljeskörű belső festése
 • Belső ajtók javítása
 • Gipszkarton álmennyezet készítése a vásártérben
 • A teljes épület zárófödémének utólagos hőszigetelése
 • A vásártérben meglévő elektromos rendszer rekonstrukciója
 • Villámvédelmi rendszer norma szerinti kialakítása
 • A vásártérben fűtés kialakítása hőszivattyús 2 db multi split klíma berendezéssel
 • Beltéri hidegburkolatok javítása
 • Belső oldalfali vakolatok javítása
 • Ingatlan csapadékvíz elvezetésének megoldása
 • Az épület bádogos szerkezeteinek elbontása, majd a hőszigetelés utáni visszaszerelése
 • 5,00 kW-os napelem rendszer telepítése
 • Az északkeleti telekhatár mentén a meglévő kerítés elbontása után, táblás kerítés készítése
 • A meglévő belső út, illetve parkoló szilárd burkolatának felújítása
 • Külső homlokzati fal hőszigetelése

A kivitelezés befejezésével aláírásra került a műszaki ellenőr teljesítési igazolása is, illetve ezt követően a
nyilvánossági és projektmenedzsmenti feladatok is lezárulnak.
Jelen projekt keretében megvalósult kisléptékű infrastrukturális fejlesztéssel, valamint az eszközbeszerzés
megvalósításával biztosítható a helyi termelők és a helyi lakosság közötti folyamatos kapcsolat. A fejlesztés
hozzájárul a lakosság életkörülményeinek javításához, ezáltal a népesség megtartásához, a helyi gazdaság
fejlődéséhez.

A projekt 2023. március 06-án fejeződött be.

Köszönjük Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatását!
Jelen projekt a Széchenyi 2020 keretén belül valósult meg.

Általános iskolai beiratkozási információk

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák első évfolyamára történő beiratására, a 2024/2025 tanévre.

Edzőterem építése Újszentmargitán

Újszentmargita Község Önkormányzata

VP6-19.2.1.-45-7-21

Hortobágyi LEADER Egyesület – Helyi fejlesztések támogatása
Projektazonosító:            3351214221
Támogatás összege:         26.097.934 Ft
Támogatás intenzitása: 95%

Projekt címe:            Edzőterem építése Újszentmargitán

Újszentmargita Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Hortobágyi LEADER Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-45-7-21 kódszámú, Hortobágyi LEADER Egyesület – Helyi fejlesztések támogatása című felhívásra támogatási kérelmét 2022.02.25-én nyújtotta be.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette, így 2022.09.28-án 3388603517 iratazonosító számmal Támogatói Okirat lépett hatályba.

Már az Okirat kézhezvételét megelőzően megkezdődtek az előkészületi munkálatok. Kiválasztásra került a pályázat szempontjából legmegfelelőbb tervező. A rá bízott feladatait – engedélyezési (engedélyes szintű) és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése – maradéktalanul ellátta. Emellett elkészítésre került a Projektterv is, mely nélkül a pályázat beadása nem történhetett volna meg.

A Támogatói Okirat kiérkezését követően elkezdődhetett a kivitelező kiválasztása. A legalkalmasabb vállalkozó közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés útján került kiválasztásra. A szerződés aláírásra került még az okirat kézhezvételének évében, majd megkezdődtek a munkafolyamatok.

Az Újszentmargita, Szélső utca (HRSZ: 275) ingatlanon lévő sportpályához korábban már épült egy kiszolgáló, fallabda és öltöző épület. Jelen projekt keretében az épület formáját követő, de edzőterem még nem került korábban kialakításra. Jelen projekt keretében ezen funkció ellátására alkalmas külön épületrész kerül kialakításra. Az edzőterem a sportépület komplex része, melyben egyszerre kb. 5-8 fő tud majd edzeni. Az épület fő funkciója: konditerem, ami szinte kizárólag a férfi edzeni vágyó emberek részére készült, mivel a meglévő épületben már a nők részére kiépült egy edző/aerobik terem. Az épületben helyet kap egy kb. 42 m2-es edzőterem, öltöző, wc és gépészeti helyiség.

A kivitelezés befejezésével aláírásra került a műszaki ellenőr teljesítési igazolása is, illetve ezt követően a nyilvánossági és projektmenedzsmenti feladatok is lezárulnak.

A fejlesztés megvalósításával a modern kor és a technológia rohamos fejlődése által generált problémára kívánunk megoldást találni: ez a sport hiánya. Az edzőterem építésének köszönhetően csökken az elvándorlás, illetve nő a lakosságszám és a helyi lakosság átlag életkora Újszentmargita településen. A projekt hozzájárul a helyi lakosság életminőségének javításához, a településen elérhető szolgáltatások körének bővüléséhez.

A projekt 2023. december 31-én fejeződik be.

Köszönjük Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatását!