Buszmegálló LEADER

„Új buszváró pavilonok kihelyezése Újszentmargitán” című projekt megvalósítása

Újszentmargita Község Önkormányzata 2013. július 03. napján pályázatot nyújtott be a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesülethez, melyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2014. december 09. napján kelt támogatató határozatában foglaltak szerint támogatásra érdemesnek ítélt. A projekt keretében Újszentmargita Község Önkormányzata nettó 10.105.904,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el, a támogatás intenzitása 100%-os.

Az építési kivitelezés megvalósítására beszerzési eljárást folytattunk le, melynek nyertes Ajánlattevője a Cívis-Bau Építőipari, Tervező és Kivitelező Kft. lett. A kivitelezés 2014.03.28. napján megkezdődött.

A projekt megvalósításához kapcsolódóan az utolsó számla kiállítására és egyben az utolsó teljesítésre 2014. szeptember 01. napján (a tervezettekhez képest később) került sor, mely a projekt záró dátumának is tekinthető.

A projekt megvalósításával az Önkormányzat célja, a térség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájával összhangban a település és így a térség megközelíthetőségének javítása volt, mely hozzájárul a turisztikai fogadókészség javításához is. Mindemellett a leromlott állapotú, rossz minőségű buszvárók megújításával a településkép is szebbé vált, mely javítja a településen élők életminőségét.

Újszentmargita Község Önkormányzata 6 db meglévő, igen leromlott állapotban lévő autóbusz megállóhely utas peronjainak átépítését és új buszváró pavilonok kihelyezését valósította meg. A beruházás során 4 db 4 méteres és 2 db 6 méteres új buszváró pavilon került kialakításra. Az átépült utas peronok kiemelt szegélyes kialakítással készültek. A pavilonok akadálymentes megközelítése is biztosításra került az érintett szakaszokon. A fejlesztéshez kapcsolódóan marketing tevékenység is megvalósult (kiadvány, weboldal fejlesztése), mely biztosította a projekt komplexitását, valamint egyéb költségek is elszámolásra kerültek (műszaki ellenőrzés, projekttáblák elhelyezése, pénzügyi tanácsadás).

A fejlesztés összesen 6 db autóbusz megállóhelyet érintett az alábbiak szerint:

Rákóczi utca – Polgár felé keleti hrsz. 334/2 – 4 méteres új buszváró pavilon kialakítása
Rákóczi utca – Polgár felé nyugati hrsz. 334/2 – 4 méteres új buszváró pavilon kialakítása
Rákóczi utca – Kossuth utcánál keleti hrsz. 334/2 – 4 méteres új buszváró pavilon kialakítása
Rákóczi utca – Kossuth utcánál nyugati hrsz. 334/2 – 4 méteres új buszváró pavilon kialakítása
Rákóczi utca – Központ keleti hrsz. 334/2; 25 – 6 méteres új buszváró pavilon kialakítása
Rákóczi utca – Központ nyugati hrsz. 334/2; 334/4 – 6 méteres új buszváró pavilon kialakítása

Az átépülő utas peronok kiemelt szegélyes kialakítással készültek, 18 méter hosszú és 1,5 m széles kivitelben. Az utas peronok akadálymentes megközelítése, valamint a beavatkozással érintett járdaszakaszokon az akadálymentes közlekedés biztosítottá vált. Az elhelyezésre kerülő buszváró pavilonok egyöntetű szilárd burkolatú alapra kerültek elhelyezésre, amelyek szintben csatlakoznak a meglévő utas peronok burkolataihoz. Az elhelyezésre került buszváró pavilonok menetirány szerinti jobb oldali nyitottak az átláthatóság érdekében.

Az építési munkálatok a bontási munkák megvalósításával indultak, mely munkák az utas peronokra, valamint a meglévő pavilonok elbontására vonatkoztak. A buszváró pavilonok építési munkái az alábbiak voltak: alapozás, felmenő szerkezetek, határoló szerkezetek, padlószerkezetek, tetőszerkezetek, héjazat, bádogozás, járda és térburkolatok, épületgépészet, csapadékvíz elvezetés.

A fejlesztés hatására elért eredmények, vállalások rövid, tényszerű összefoglalása:

A fejlesztés alapvető célja a településkép javítása, szebbé tétele volt, valamint a település megközelíthetőségének javítása.

A projekt nem számszerűsíthető eredményeként a projekt megvalósításával egyrészt a helyiek életminősége javul, településük továbbszépül, mely mélyíti, szilárdítja a helyiek településükhöz való viszonyát, erősíti identitástudatukat. A fejlesztés hozzájárult ahhoz, hogy a település vonzóbbá váljon, kedvező képet mutasson az ide látogatók számára, valamint az egyedi arculat kialakítását is támogatja, kapcsolódva a Hortobágyi LEADER HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzésekhez.

A fejlesztés számszerűsíthető eredményeként a településen összesen 6 db buszváró újult meg, valamint 6 db buszváró pavilon kihelyezése valósult meg, mely a település közlekedésének szempontjából igen nagy eredmény.

A fejlesztésnek köszönhetően a település igen rossz állapotban lévő buszvárói megújultak, valamint új buszváró pavilonok kerültek elhelyezésre, mely a várakozó utasok komfortérzetét javítja, és védik őket a kedvezőtlen időjárási viszonyoktól, ezáltal javítva a helyiek életminőségét.