ISPA Hulladék

ISPA- Hajdú-Bihar hulladékkezelés

Magyarországon a rendszerváltás után szembesülnünk kellett a környezetvédelem meglehetősen elmaradott állapotával. Ez jellemezte a hulladék-gazdálkodás területét is. A modern ipar egyre nagyobb mennyiségben bocsátott ki olyan fogyasztási javakat, melyek maradékai hulladékként a hagyományos – kubikgödrökben, bánya-gödrökben kialakított – szeméttelepekre kerülve potenciális környezetszennyező forrásokként funkcionálnak. Ezek a hagyományos szeméttelepek elsősorban az ivóvízbázisokat veszélyeztetik, de a keletkező hulladék egyre növekvő mennyisége is aggodalomra ad okot.

Korszerű, szigetelt hulladéklerakó alig van az országban. A szilárd kommunális hulladék nagy része még ma is olyan, szigetelés nélküli szeméttelepre kerül, melyek fokozott környezeti kockázatot jelentenek.

Az elmúlt években az EU-s jogharmonizáció keretében sorra jöttek ki az új, szigorú környezet-védelmi jogszabályok, melyeknek azonban csak nagyléptékű beruházások megvalósításával lehetséges megfelelni. Az ehhez szükséges források nagyobbrészt uniós támogatásokból biztosíthatók.

Ebbe a folyamatba illeszkedően jött létre a megye önkormányzatainak a részvételével – Debrecen gesztorsága mellett – a „Hajdú-Bihar Megyei Szelektív Hulladékgyűjtési és Regionális Hulladék-gazdálkodási Rendszer” elnevezésű környezet-védelmi projekt, melynek keretében három regionális hulladéklerakó telep építését (Debrecen, Hajdú-böszörmény, Berettyóújfalu), valamint összehangolt hulladék újrahasznosítási tevékenység megvalósítását tűzték ki célul.

A teljes megyére kiterjedő hulladékgazdálkodási projektet az Európai Unió 2000-ben elfogadta, megkezdődött a beruházás szervezése, s jelenleg már gyakorlatilag a hulladéklerakók kivitelezése is megkezdődött. A teljes beruházási költség mintegy 5 milliárd forint, melynek 75 %-át az Európai Unió biztosítja az ISPA előcsatlakozási alapból, 17 %-át a KAC környezetvédelmi alapból finanszírozzák, 8 %-át pedig az érdekelt önkormányzatoknak kell előteremteniük.