HelyiHírek

Rákóczi és Béke utcát összekötő járda felújítása

Újszentmargita Község Önkormányzata
MFP-UHJ/2023 – Út, híd, járda építése/felújítása-2023
Rákóczi és Béke utcát összekötő járda felújítása
Projektazonosító: 3454429836
Támogatás összege: 5.038.545 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatott intézmény: Újszentmargita Község Önkormányzata

Újszentmargita Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül meghirdetett, MFP-UHJ/2023 kódszámú, Út, híd, járda építése/felújítása-2023 című felhívásra támogatási kérelmét 2023.07.11-énnyújtotta be.
A Miniszterelnökség, mint Támogató, támogatásra alkalmasnak minősítette, így 2023.09.20-án 3480226632 iratazonosító számmal Támogatói Okirat lépett hatályba.
A Támogatói Okirat kiérkezését követően megkezdődött a projektben foglalt kivitelezési feladat ellátása, melyre a DUBA-SPED Kft. került kiválasztásra.
Projektünk keretében az alábbi feladatok kerültek ellátásra a Rákóczi és Béke utcát összekötő járda felújítása során:
Az építési hossz: 80,00 m
Járda szélessége: 1,5 m

Tervezett pályaszerkezet:

 • 60 mm vtg. FRÜHWALD BEHATON térkő (20×16,5×6 cm)
 • 40 mm vtg. homokágy vagy zúzalék
 • 10 cm CKT
 • 25 cm tömörített kavicsfeltöltés tartó, szűrő és fagyvédő réteg

A pályázatban foglalt egyéb tevékenységek – tervezés, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőrzés – is ellátásra került. A megbízottak kiállította számlájáukat, majd a projekt
lezárásra került.
A település célja a helyi lakosság életkörülményeinek javítása, a település népeségmegtartó erejének növelése, a lakosságszám növelése, melynek egyik eszköze a vonzó településkép kialakítása. Ezen cél elérése érdekében az Önkormányzat minden pályázati lehetőséget meg kíván ragadni. A projekt keretében tervezett és megvalósított járda felújításával javult az szolgáltatások elérhetősége, a közlekedési infrastruktúrája, a lakóházak elérhetősége, ezáltal a település lakosai számára az alapvető szolgáltatások könnyebben hozzáférhetővé válnak, javul életminőségük, valamint a településkép is épül. Jelen fejlesztési lehetőség hozzájárult ahhoz, hogy Újszentmargita községben a Rákóczi és Béke utcát összekötő, leromlott állapotú járda megújulhasson. Az Önkormányzatnak saját forrásból nincs lehetősége hasonló volumenű projekt megvalósítására, ezért fontos számunkra jelen projekt megvalósítása.

A projekt 2024. január 31-én fejeződött be.

Az Újszentmargitai helyi piac infrastrukturális fejlesztése

VP6-7.2.1.1-20
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése
Projektazonosító: 3300600479
Támogatás összege: 42.753.619 Ft
Támogatás intenzitása: 90%
Projekt címe: Az Újszentmargitai helyi piac infrastrukturális fejlesztése

Újszentmargita Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című felhívásra
nyertes támogatási kérelmét 2021.08.11-én nyújtotta be.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette, így 2021.11.02-án 3320733135 iratazonosító számmal Támogatói Okirat lépett hatályba. Már az Okirat kézhezvételét megelőzően megkezdődtek az előkészületi munkálatok. Kiválasztásra került a pályázat szempontjából legmegfelelőbb tervező. A rá bízott feladatait – kivitelezési tervdokumentáció elkészítése – maradéktalanul ellátta. Emellett elkészítésre került a Fenntartási és Üzemeltetési terv is, mely nélkül a pályázat beadása nem történhetett volna meg.

A Támogatói Okirat kiérkezését követően elkezdődhetett a kivitelező kiválasztása. A legalkalmasabb vállalkozó közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés útján került kiválasztásra. A szerződés aláírásra került 2022.03.29. napján, majd megkezdődtek a munkafolyamatok. Az Újszentmargita (542/1 hrsz.) számú ingatlanon lévő piac épület és környezetének a felújítása, valamint eszközbeszerzés tevékenységének megvalósítása került megvalósításra.

A projekt alapvető célja a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel történő hosszútávú ellátása. Ezen cél eléréséhez kívántuk biztosítani a termelők piacra jutását, ezáltal a helyi gazdaság elősegítését, a helyben megtermelt élelmiszerek fogyasztását, ezáltal a helyben maradás ösztönzést, a foglalkoztatását növelését.
A projekt keretében megvalósításra került tevékenységek:

Eszközbeszerzés megvalósítása

 • 1 db láda- és rekeszmosó beszerzése és telepítése
 • 3 db kézfertőtlenítő beszerzése és elhelyezése a piac területén
  Kivitelezési tevékenységek:
 • Piac épületének teljeskörű belső festése
 • Belső ajtók javítása
 • Gipszkarton álmennyezet készítése a vásártérben
 • A teljes épület zárófödémének utólagos hőszigetelése
 • A vásártérben meglévő elektromos rendszer rekonstrukciója
 • Villámvédelmi rendszer norma szerinti kialakítása
 • A vásártérben fűtés kialakítása hőszivattyús 2 db multi split klíma berendezéssel
 • Beltéri hidegburkolatok javítása
 • Belső oldalfali vakolatok javítása
 • Ingatlan csapadékvíz elvezetésének megoldása
 • Az épület bádogos szerkezeteinek elbontása, majd a hőszigetelés utáni visszaszerelése
 • 5,00 kW-os napelem rendszer telepítése
 • Az északkeleti telekhatár mentén a meglévő kerítés elbontása után, táblás kerítés készítése
 • A meglévő belső út, illetve parkoló szilárd burkolatának felújítása
 • Külső homlokzati fal hőszigetelése

A kivitelezés befejezésével aláírásra került a műszaki ellenőr teljesítési igazolása is, illetve ezt követően a
nyilvánossági és projektmenedzsmenti feladatok is lezárulnak.
Jelen projekt keretében megvalósult kisléptékű infrastrukturális fejlesztéssel, valamint az eszközbeszerzés
megvalósításával biztosítható a helyi termelők és a helyi lakosság közötti folyamatos kapcsolat. A fejlesztés
hozzájárul a lakosság életkörülményeinek javításához, ezáltal a népesség megtartásához, a helyi gazdaság
fejlődéséhez.

A projekt 2023. március 06-án fejeződött be.

Köszönjük Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatását!
Jelen projekt a Széchenyi 2020 keretén belül valósult meg.

Általános iskolai beiratkozási információk

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák első évfolyamára történő beiratására, a 2024/2025 tanévre.

Újszentmargita település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

TOP-2.1.3-1-16-HB1-2019-00027
Újszentmargita település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése
A kedvezményezett neve: Újszentmargita Község Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne: 4065 Újszentmargita 36 hrsz, 98 hrsz, 81 hrsz, 479/1 hrsz, 449 hrsz, 482 hrsz, 501 hrsz, 152 helyrajzi szám
A beruházás megvalósításának ideje: 2022.05.01-2023.08.31.
Beruházás összköltsége: 200 000 000 Ft
Elnyert, szerződött támogatás összege: 200 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A „Újszentmargita település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00027 azonosítószámú projekt keretein belül új csatornahálózatot valósult meg.
A projekt eredményeképpen Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 2321 m.
A fejlesztések eredményeként az egyre szélsőségesebb időjárás következtédben lehulló időnként rendkívül mennyiségű és intenzitású csapadékot káreseménymentesen tudta elvezetni a kialakításra került csatornahálózattal.
A projekt keretében a 4065 Újszentmargita 36 hrsz, 98 hrsz, 81 hrsz, 479/1 hrsz, 449 hrsz, 482 hrsz, 501 hrsz, 152 helyrajzi számon valósult meg az infrastrukturális fejlesztés, melyet a vizek fenntartható használatával kapcsolatos környezeti nevelés és szemléletformálás tett teljessé.
A településen a jelenlévő lakóépületek, középületek, gazdasági épületek, közművek védelme céljából a projekt keretében megvalósult csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése kiemelten indokolt volt.
A projekt 200 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósult meg.

Az építés rövid bemutatása:

2022. november
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezővel megkötésre került a vállalkozói szerződés. A projekt kivitelezése elkezdődött.

2023. január
A kivitelezés elérte a 25%-ot.

2023. március
A kivitelezés elérte az 50 %-os készültséget. Az építkezés problémamentesen zajlik.

2023. május
A kivitelezés elérte az 75 %-os készültséget. Az építkezés a hatályos szerződésnek megfelelően zajlik.

2023. június
A kivitelezés befejeződött. A beruházás zökkenőmentesen zajlott. A kivitelező határidőn belül az elvárt minőségben teljesített.

Kiemelt illetményért indított toborzást a Magyar Honvédség

A világ egyik legmodernebb harcjárművének kezelésére most kiemelt illetményért jelentkezhetnek a fiatalok a Magyar Honvédség kötelékébe. Aki a Lynx-zászlóaljhoz csatlakozik, bruttó 737 ezer forintos fizetéssel kezdheti meg katonai pályáját Hódmezővásárhelyen.
„Az újonnan beérkező modern eszközeink kezelésére katonákra van szükségünk, és elkezdhetjük ezekhez az eszközökhöz szükséges toborzást is. Úgy is mondhatnánk, hogy embert várunk a vasra” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter augusztus 11-én pénteken, Szentesen a toborzókampány beharangozó rendezvényén.
A Lynx („Hiúz”) egy páncélozott gyalogsági harcjármű, amely egy a világ legmodernebb haditechnikai eszközei közül. A hódmezővásárhelyi MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárnál felálló úgynevezett Lynx-zászlóaljba várja most a fiatalok jelentkezését a Magyar Honvédség.
A szolgálatból eredő fizikai követelmények, kiképzések, a modern haditechnikai eszközök kezeléséből adódó felelősség anyagi elismerését fejezi ki a bruttó 737 ezer forintos alapilletmény.
A szeptember 11-én induló 8 hetes kiképzést a hódmezővásárhelyi alakulatnál kell teljesíteni. Ezen időszakban csak hétvégente lehet hazajárni. Az alapkiképzés során a résztvevők megismerik többek között a katonai élet szabályait, a terep jellemzőit, a harcászati ismereteket és a rendszeresített egyéni fegyverek kezelését. Ennek befejezése után mindenki egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesz részt, amely általános egészségügyi és pszichikai vizsgálatból, valamint fizikai alkalmassági felmérésből áll. Utóbbi 3200 méter futás és 2-2
perc alatt felülés és fekvőtámasz teljesítését jelenti.
A programba az jelentkezhet, aki 18. életévét betöltötte, cselekvőképes, büntetlen előéletű, rendelkezik magyar állampolgársággal, és megvan a minimum 8 általános iskolai végzettsége. A jogosítvány (B/C/D kategóriás) előnyt jelent, de nem feltétel.
Jelentkezni lehet országszerte bármelyik toborzóirodában (Debrecenben a Péterfia utca 58/a szám alatt) vagy a Magyar Honvédség karrieroldalán az iranyasereg.hu oldalon. Aki megfelel minden feltételnek, szeptember 11-én kezdheti meg kiképzését Hódmezővásárhelyen.