HelyiHírek

Kiemelt illetményért indított toborzást a Magyar Honvédség

A világ egyik legmodernebb harcjárművének kezelésére most kiemelt illetményért jelentkezhetnek a fiatalok a Magyar Honvédség kötelékébe. Aki a Lynx-zászlóaljhoz csatlakozik, bruttó 737 ezer forintos fizetéssel kezdheti meg katonai pályáját Hódmezővásárhelyen.
„Az újonnan beérkező modern eszközeink kezelésére katonákra van szükségünk, és elkezdhetjük ezekhez az eszközökhöz szükséges toborzást is. Úgy is mondhatnánk, hogy embert várunk a vasra” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter augusztus 11-én pénteken, Szentesen a toborzókampány beharangozó rendezvényén.
A Lynx („Hiúz”) egy páncélozott gyalogsági harcjármű, amely egy a világ legmodernebb haditechnikai eszközei közül. A hódmezővásárhelyi MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárnál felálló úgynevezett Lynx-zászlóaljba várja most a fiatalok jelentkezését a Magyar Honvédség.
A szolgálatból eredő fizikai követelmények, kiképzések, a modern haditechnikai eszközök kezeléséből adódó felelősség anyagi elismerését fejezi ki a bruttó 737 ezer forintos alapilletmény.
A szeptember 11-én induló 8 hetes kiképzést a hódmezővásárhelyi alakulatnál kell teljesíteni. Ezen időszakban csak hétvégente lehet hazajárni. Az alapkiképzés során a résztvevők megismerik többek között a katonai élet szabályait, a terep jellemzőit, a harcászati ismereteket és a rendszeresített egyéni fegyverek kezelését. Ennek befejezése után mindenki egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesz részt, amely általános egészségügyi és pszichikai vizsgálatból, valamint fizikai alkalmassági felmérésből áll. Utóbbi 3200 méter futás és 2-2
perc alatt felülés és fekvőtámasz teljesítését jelenti.
A programba az jelentkezhet, aki 18. életévét betöltötte, cselekvőképes, büntetlen előéletű, rendelkezik magyar állampolgársággal, és megvan a minimum 8 általános iskolai végzettsége. A jogosítvány (B/C/D kategóriás) előnyt jelent, de nem feltétel.
Jelentkezni lehet országszerte bármelyik toborzóirodában (Debrecenben a Péterfia utca 58/a szám alatt) vagy a Magyar Honvédség karrieroldalán az iranyasereg.hu oldalon. Aki megfelel minden feltételnek, szeptember 11-én kezdheti meg kiképzését Hódmezővásárhelyen.

Általános iskolai felvételi tájékoztató

Tájékoztatás az Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2023/2024. tanévben érvényes általános iskolai felvételi körzetéről

Intézmény (intézményegység) neve: Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola

OM azonosító: 031191

Fenntartó: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Intézmény címe: Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

Körzet: Folyás és Újszentmargita közigazgatási területe

Temetői infrastruktúra fejlesztése Újszentmargitán

MFP-ÖTIF/2021 – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021

Projekt címe: Temetői infrastruktúra fejlesztése Újszentmargitán

Projektazonosító:                   3267949745
Támogatás összege:                29.955.739 Ft
Támogatás intenzitása:          100%
Támogatott intézmény:          Újszentmargita Község Önkormányzat

Újszentmargita Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül meghirdetett, MFP-ÖTIF/2021 kódszámú, Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021 című felhívásra támogatási kérelmét 2021.04.09-én nyújtotta be.

A Miniszterelnökség, mint Támogató, támogatásra alkalmasnak minősítette, így 2021.10.21-én 3319350653 iratazonosító számmal Támogatói Okirat lépett hatályba.

A Támogatói Okirat kézhezvételét követően megkezdődött a ravatalozó felújítására legalkalmasabb kivitelező kiválasztása. A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás során 3 cég került meghívásra. Az ajánlattételi határidő 2022. január 26. napja volt. A legkedvezőbb ajánlatot a Gold Épker Kft. adta, akikkel 2022. március 29. napján került aláírásra a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatok teljesítési határidejét 150 napban határozták meg. Az építési naplóban 2022. augusztus 12. napján készre jelentették a munkálatokat, azaz a teljesítési határidő előtt befejezésre került a munka. Az elvégzett feladatok jóváhagyását követően a vállalkozó kiállíthatta számláját a szerződésben foglaltaknak megfelelően.

Az alábbi munkafeladatok kerültek ellátásra:

  • fedett nyitott ravatalozó részen a padlóburkolat cseréje
  • belső burkolatok cseréje
  • ravatalozó dél-keleti homlokzata előtti részen egy mobil árnyékoló szerkezet kialakítása
  • az épületen a külső, fából készült nyílászárószerkezetek cseréje, kivéve a ravatalozó főbejárati üvegfalát

A pályázatban foglalt egyéb tevékenységek – projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőrzés – is ellátásra kerültek. A megbízottak kiállították számláikat, majd a projekt lezárásra került.

A projekt keretében tervezett tevékenységek mindegyike maradéktalanul megvalósult. Jelen projekt hozzájárul a településen élő lakosság számára igényes temetői környezet biztosításához, mely által javul a helyi lakosság életszínvonala. A fejlesztés során ravatalozó felújítása került megvalósításra Újszentmargita településen.

A projekt 2022. augusztus 31-én fejeződött be.

SIKERESEN ELKEZDŐDÖTT A„ÚJSZENTMARGITA TELEPÜLÉSKÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉSE” CÍMŰ PROJEKT

A „Újszentmargita település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című TOP-2.1.3-16-
HB1-2019-00027 azonosítószámú projekt keretein belül új csatornahálózat valósul meg.
A projekt eredményeképpen Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 2321 m.
A fejlesztések eredményeként az egyre szélsőségesebb időjárás következtédben lehulló
időnként rendkívül mennyiségű és intenzitású csapadékot káreseménymentesen tudja elvezetni
a kialakításra került csatornahálózattal.
A projekt keretében a 4065 Újszentmargita 36 hrsz, 98 hrsz, 81 hrsz, 479/1 hrsz, 449 hrsz, 482
hrsz, 501 hrsz, 152 helyrajzi számon valósul meg az infrastrukturális fejlesztés, melyet a vizek
fenntartható használatával kapcsolatos környezeti nevelés és szemléletformálás tesz teljessé.

A településen a jelenlévő lakóépületek. középületek, gazdasági épületek, közművek védelme
céljából a projekt keretében megvalósuló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése kiemelten
indokolt.
A projekt 200 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósult
meg.

További információ kérhető: Újszentmargita Község Önkormányzata
Telefon: +36-52/214-002
E-mail: ujszentmargita@gmail.com
PROJEKTADATOK:
Kedvezményezett neve: Újszentmargita Község Önkormányzata
Projektazonosító: TOP-2.1.3-1-16-HB1-2019-00027
Projekt befejezési határideje: 2023.05.30.
Támogatás intenzitása: 100%