HelyiHírek

Általános iskolai felvételi tájékoztató

Tájékoztatás az Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2023/2024. tanévben érvényes általános iskolai felvételi körzetéről

Intézmény (intézményegység) neve: Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola

OM azonosító: 031191

Fenntartó: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Intézmény címe: Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

Körzet: Folyás és Újszentmargita közigazgatási területe

Temetői infrastruktúra fejlesztése Újszentmargitán

MFP-ÖTIF/2021 – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021

Projekt címe: Temetői infrastruktúra fejlesztése Újszentmargitán

Projektazonosító:                   3267949745
Támogatás összege:                29.955.739 Ft
Támogatás intenzitása:          100%
Támogatott intézmény:          Újszentmargita Község Önkormányzat

Újszentmargita Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül meghirdetett, MFP-ÖTIF/2021 kódszámú, Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021 című felhívásra támogatási kérelmét 2021.04.09-én nyújtotta be.

A Miniszterelnökség, mint Támogató, támogatásra alkalmasnak minősítette, így 2021.10.21-én 3319350653 iratazonosító számmal Támogatói Okirat lépett hatályba.

A Támogatói Okirat kézhezvételét követően megkezdődött a ravatalozó felújítására legalkalmasabb kivitelező kiválasztása. A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás során 3 cég került meghívásra. Az ajánlattételi határidő 2022. január 26. napja volt. A legkedvezőbb ajánlatot a Gold Épker Kft. adta, akikkel 2022. március 29. napján került aláírásra a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatok teljesítési határidejét 150 napban határozták meg. Az építési naplóban 2022. augusztus 12. napján készre jelentették a munkálatokat, azaz a teljesítési határidő előtt befejezésre került a munka. Az elvégzett feladatok jóváhagyását követően a vállalkozó kiállíthatta számláját a szerződésben foglaltaknak megfelelően.

Az alábbi munkafeladatok kerültek ellátásra:

  • fedett nyitott ravatalozó részen a padlóburkolat cseréje
  • belső burkolatok cseréje
  • ravatalozó dél-keleti homlokzata előtti részen egy mobil árnyékoló szerkezet kialakítása
  • az épületen a külső, fából készült nyílászárószerkezetek cseréje, kivéve a ravatalozó főbejárati üvegfalát

A pályázatban foglalt egyéb tevékenységek – projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőrzés – is ellátásra kerültek. A megbízottak kiállították számláikat, majd a projekt lezárásra került.

A projekt keretében tervezett tevékenységek mindegyike maradéktalanul megvalósult. Jelen projekt hozzájárul a településen élő lakosság számára igényes temetői környezet biztosításához, mely által javul a helyi lakosság életszínvonala. A fejlesztés során ravatalozó felújítása került megvalósításra Újszentmargita településen.

A projekt 2022. augusztus 31-én fejeződött be.

SIKERESEN ELKEZDŐDÖTT A„ÚJSZENTMARGITA TELEPÜLÉSKÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉSE” CÍMŰ PROJEKT

A „Újszentmargita település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című TOP-2.1.3-16-
HB1-2019-00027 azonosítószámú projekt keretein belül új csatornahálózat valósul meg.
A projekt eredményeképpen Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 2321 m.
A fejlesztések eredményeként az egyre szélsőségesebb időjárás következtédben lehulló
időnként rendkívül mennyiségű és intenzitású csapadékot káreseménymentesen tudja elvezetni
a kialakításra került csatornahálózattal.
A projekt keretében a 4065 Újszentmargita 36 hrsz, 98 hrsz, 81 hrsz, 479/1 hrsz, 449 hrsz, 482
hrsz, 501 hrsz, 152 helyrajzi számon valósul meg az infrastrukturális fejlesztés, melyet a vizek
fenntartható használatával kapcsolatos környezeti nevelés és szemléletformálás tesz teljessé.

A településen a jelenlévő lakóépületek. középületek, gazdasági épületek, közművek védelme
céljából a projekt keretében megvalósuló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése kiemelten
indokolt.
A projekt 200 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósult
meg.

További információ kérhető: Újszentmargita Község Önkormányzata
Telefon: +36-52/214-002
E-mail: ujszentmargita@gmail.com
PROJEKTADATOK:
Kedvezményezett neve: Újszentmargita Község Önkormányzata
Projektazonosító: TOP-2.1.3-1-16-HB1-2019-00027
Projekt befejezési határideje: 2023.05.30.
Támogatás intenzitása: 100%