SIKERESEN ELKEZDŐDÖTT A„ÚJSZENTMARGITA TELEPÜLÉSKÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉSE” CÍMŰ PROJEKT

A „Újszentmargita település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című TOP-2.1.3-16-
HB1-2019-00027 azonosítószámú projekt keretein belül új csatornahálózat valósul meg.
A projekt eredményeképpen Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 2321 m.
A fejlesztések eredményeként az egyre szélsőségesebb időjárás következtédben lehulló
időnként rendkívül mennyiségű és intenzitású csapadékot káreseménymentesen tudja elvezetni
a kialakításra került csatornahálózattal.
A projekt keretében a 4065 Újszentmargita 36 hrsz, 98 hrsz, 81 hrsz, 479/1 hrsz, 449 hrsz, 482
hrsz, 501 hrsz, 152 helyrajzi számon valósul meg az infrastrukturális fejlesztés, melyet a vizek
fenntartható használatával kapcsolatos környezeti nevelés és szemléletformálás tesz teljessé.

A településen a jelenlévő lakóépületek. középületek, gazdasági épületek, közművek védelme
céljából a projekt keretében megvalósuló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése kiemelten
indokolt.
A projekt 200 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósult
meg.

További információ kérhető: Újszentmargita Község Önkormányzata
Telefon: +36-52/214-002
E-mail: ujszentmargita@gmail.com
PROJEKTADATOK:
Kedvezményezett neve: Újszentmargita Község Önkormányzata
Projektazonosító: TOP-2.1.3-1-16-HB1-2019-00027
Projekt befejezési határideje: 2023.05.30.
Támogatás intenzitása: 100%