KEHOP-5.4.1-16-2016-00189

Pályázó neve: ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt azonosítószám: KEHOP-5.4.1-16-2016-00189
Projekt megnevezése: ZÖLDenergia-KÖZ(ös)SÉG – Szemléletformálási programok
Újszentmargitán
Támogatási összeg: 3 411 750 Ft
Támogatás aránya: 100%
Projekt tervezett befejezése: 2022.01.01.
Projekt bemutatása:
A „ZÖLDenergia-KÖZ(ös)SÉG – Szemléletformálási programok Újszentmargitán” c. projekt
keretében szemléletformálási program valósul meg Újszentmargita településen. A projekt célja,
hogy Újszentmargitán élő lakosság minél szélesebb körben megismerhesse az
energiatakarékossági, energiahatékonysági és alternatív energiahasznosítási megoldásokat,
illetve változzon a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi attitűdje, megismerjék
az energiatudatos életmód és környezettudatos döntések pozitív hatásait, környezeti és
költségoldalról egyaránt.
A projekt során a célcsoportok az energiahatékonyság, az energiatudatosság és a megújuló
energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretekről könnyedebb, köznyelvi formában, szórakoztató és
élményt nyújtó programok keretében tájékozódhatnak, miközben az energiatudatos életmód
kialakítására vonatkozó gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el.
A projektkeretében megvalósuló tevékenységek:
Települési figyelemfelhívó akció nap;
Az általános iskolások számára a megújuló energiák, energiahatékonyság körében tematikus
roll-up kiállítást, rajz- és fotóverseny;
A település óvodásai számára interaktív, környezetvédelemmel kapcsolatos, szemléletformáló
előadás;
Workshop;