KEOP 1.3.0

Ivóvízminőség-javító projekt megvalósítása Újszentmargitán és Újszentmargita-Tukán

Igényelt támogatás: 159 674 400,-FtProjekt összköltségvetése: 177 416 000,-Ft
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0087

Rövid leírás:
Újszentmargita település a KEOP-1.3.0./09-11 pályázat forrásainak segítségével kívánja a települések egészséges ivóvíz-ellátását biztosítani. A beruházás megvalósítására a 201/2001. Korm. Rendelet előírásai (az ivóvíz szennyezőanyagainak határértékeit és a megfelelő minőségű ivóvíz biztosításának határidejét meghatározó jogszabály) kényszerítik az önkormányzatot.

A településen szolgáltatott ivóvíz a rendeletben meghatározott minőségi jellemzők közül (a rendelet 6.sz. melléklete alapján) az ammónia-, vas- és mangántartalom tekintetében nem felel meg az előírásoknak. A szolgáltatott vizek szennyezettségének két fő oka:

  • a vízbázis adottságai,
  • a víztisztítási technológia hiánya.

A projekt célja Újszentmargita és Újszentmargita-Tuka egészséges ivóvízzel történő ellátása. Ehhez meg kell találni a megfelelő ellátási struktúrát, és olyan víztisztító technológiát, vagy technológiákat kell telepíteni, amely lehetővé teszi a megfelelő minőségű, és mennyiségű ivóvíz szolgáltatását.

Ehhez a tisztító technológia telepítésén kívül, szükség van az ivóvíz hálózatok tisztítására, rekonstrukcióra, és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre. A jelenleg kiépített és az alapszennyezők tekintetében nem megfelelően működő víztisztítómű mértékadó kapacitása a Ht. 253/64/2000 sz. vízjogi üzemeltetési engedélyben 660 m3/nap, mely kapacitás összességében és részleteiben is többszöröse a szükségesnek.

Az üzemeltetési engedélyből megállapítható, hogy a vízmű mértékadó kapacitás a legkisebb kapacitású résztechnológiai elem figyelembe vételével került meghatározásra, a részkapacitások ennél csak nagyobbak, nem homogének, a maximális érték 1839 m3/nap.

A víztisztításra javasolt technológia-Újszentmargita Kutak (1. sz. kút üzemi, 2. sz. kút tartalék) – injektoros gázmentesítés -50 m3-es nyersvíz medence felújítása (mely funkciójában eddig tisztavíz medence volt), előklór adagolással – törésponti klór adagolás -átemelés a 2 db Hidrofilt gyártmányú vas- mangántalanító szűrőre -alternatív lehetőség törésponti klór adagolására – szűrés Hidrofilt gyártmányú aktívszén szűrőn (ammónium mentesítés) -utóklór adagolás -100 m3-es tisztavíz tároló felújítása (mely funkciójában eddig nyersvíz medence volt) – hálózati szivattyúegység -gumimembrános hidrofór.

A vízműtelep energetikai rendszerének átalakítása (aggregátoros betáplálás) Újszentmargita- Tuka A jelenleg kiépített és az alapszennyezők tekintetében nem megfelelően működő víztisztítómű kapacitás adatai a Ht. 1328/26/1993 számú vízjogi üzemeltetési engedély szerint: Kútkapacitás:528 m3/nap, Búvárszivattyú kapacitás:119 m3/nap, Kimenő csőhálózat kapacitás:651 m3/nap, Mértékadó kapacitás:119 m3/nap, mely kapacitás bármelyike is többszöröse a szükségesnek.Ebből az következik, hogy a meglévő kút kapacitása nincs kihasználva, megfelelőnek kell minősíteni, az esetleges tartalékkút nem lenne kihasználva, létesítése túl költséges, ezért nem szükséges.

A víztisztításra a HIDROFILT KFT által gyártott, a Kormányprogramban megvalósuló 6 m3/nap kapacitású Multimédia 250 típusú konténeres víztisztító berendezés (vagy azzal egyenértékű) kerül letelepítésre, mely az alábbi technológia szerint üzemel: Kút-törésponti klór (Hypo) adagolás -átemelés a Hidrofilt gyártmányú HF-AMF-250-A/T-P vas- mangántalanító szűrőre -alternatív lehetőség törésponti klór adagolására – szűrés Hidrofilt gyártmányú HF-CF-250-A/T-P aktívszén szűrőn (ammónium mentesítés) -vákuumos gáztalanító berendezés -utóklór adagolás-1 m3-es tisztavíz tároló -hálózati szivattyúegység – gumimembrános hidrofór.

Környezeti hatások A projekt megvalósítása során új műtárgy, létesítmény nem kerül megvalósításra, a teljes gépészet, technológiai berendezések kerülnek kicserélésre, a meglévő műtárgyak felújításra.

A terület nem áll semmilyen védettség alatt, a technológiai kialakítása nem igényli semmilyen új létesítmény megvalósítását, a kitermelendő víz mennyisége az érvényben lévő vízjogi üzemeltetési engedélyhez képest nem nő, ezért nincs KHT készítésére szükség.