ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0019

A Hétszínvirág Óvoda kapacitásbővítése Újszentmargitán

A projekt kiemelt célja, hogy a létrejövő, kibővített épület kapacitásában és funkcionális egységeiben is megfeleljen  a vonatkozó MSZ24203 szabványnak, az óvodák tervezési előírásainak.

A fejlesztés hozzájárulhat ahhoz, hogy a jelenleg eljáró gyermekek (4 fő) is méltó és minőségi szolgáltatást találjanak a lakóhelyükön, illetve az intézmény teljesítse a Kt. 132.§ (6) bekezdés szerinti előírásokat: minden HHH gyermek 3 éves korában óvodába kerüljön. (2012 szeptembertől a jogszabályváltozás miatt minden 3 éves korú gyermek elhelyezését kell biztosítani.)

A bővítés a meglévő Hétszínvirág óvoda és Bölcsőde foglalkoztató épülete és a mellette lévő Bölcsődei foglalkoztató és Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálati iroda épülete közé kerül beépítésre. Az óvoda és a kapcsolódó létesítmények két önálló telken találhatóak, melyek összevonása ra kerülnek. A tervezett létesítmény a meglévő két épületszárny közé kerül beépítésre.

Az óvoda két új csoportszobával, és a hatályos rendelkezéseknek  megfelelő kiszolgáló helyiségekkel bővül a következők szerint:

  • A  tervezett óvoda épületben közvetlenül az akadálymentes bejárat mellett kialakításra kerül egy akadálymentes wc helyiség 5,46 m2 alapterülettel.
  • Mellette helyezkedik el a 5,33m2 óvodai szertár helyiség.
  • A közlekedőből nyílóan helyezkedik el az 15,00 m2 gyermek mosdó helyiség és egy 38,92 m2 gyermeköltöző, amelyek a mellette lévő két új 50,00 m2 foglalkoztatót szolgálják ki.
  • Az új bővítmény hátsó szárnyában helyezkedik el a 17,43 m2 nevelő testületi szoba , amely egyben az óvodai könyvtár funkciót is ellátja. Közvetlenül mellette van a gyermekelkülönítő, áttekintő ablakkal és vizesblokkal kialakítva. Itt  helyeztük el a dolgozói vizesblokkot és a 11,79 m2 só szobát.

Ezek az új  funkciójú helyiségek a jelenlegi óvoda intézményben  nem találhatóak.  A tervezett foglalkoztatóknak közvetlen kapcsolata van a játszóudvarral.

A belső terű helyiségek mesterséges szellőzéssel ellátva kerülnek kialakításra. A tervezett gyermekmosdó és gyermeköltöző bevilágítása és szellőzése természetes úton megoldott.  Minden foglalkoztatóban vízvételi lehetőség biztosított.

Óvodavezető-helyettesi iroda nem szükséges, mert óvodavezető-helyettes az intézményben nincs, megbízása nem kötelező. Gazdaságvezetői iroda nem kötelező.

Többcélú nagyterem funkció, az épületen kívül áll rendelkezésre a következők szerint: A 72,46 m2 alapterületű iskolai étkező helyiség, mivel ott csak déli étkeztetés folyik, fertőtlenítő takarítás után az óvoda részére többcélú nagyterem funkciót is hivatott ellátni.