Tanulmányok-koncepciók

ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA


SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÚJSZENTMARGITAKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 2015


KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓ 2008CIKLUSÉRTÉKELÉS 2002-2006POLGÁRI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TERV


POLGÁRI KISTÉRSÉG KONCEPCIÓK


FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA