Rákóczi és Béke utcát összekötő járda felújítása

Újszentmargita Község Önkormányzata
MFP-UHJ/2023 – Út, híd, járda építése/felújítása-2023

Rákóczi és Béke utcát összekötő járda felújítása

Projektazonosító: 3454429836
Támogatás összege: 5.038.545 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatott intézmény: Újszentmargita Község Önkormányzata

Újszentmargita Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül meghirdetett, MFP-UHJ/2023 kódszámú, Út, híd, járda építése/felújítása című felhívásra támogatási kérelmét 2023.07.11-én nyújtotta be.

A Miniszterelnökség, mint Támogató, támogatásra alkalmasnak minősítette, így 2023.09.20-án 3480226632 iratazonosító számmal Támogatói Okirat lépett hatályba.

A Támogatói Okirat kiérkezését követően megkezdődött a projektben foglalt járda felújítási tevékenységre vonatkozó kivitelező kiválasztása. A beszerzési eljárás keretében 4 db árajánlat érkezett be, melyek közül a DUBA-SPED Árufuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adta a legkedvezőbb ajánlatot. A vállalkozóval a Kivitelezési szerződés 2023.11.14. napján került aláírásra, melyet követően meg is kezdhette a munkálatokat. Ezen folyamat az előzetes ütemezésnek megfelelően haladt, így még ugyanezen évben, 2023.12.14. napján kiállításra és aláírásra került a Teljesítési igazolás. A szerződésben foglalt nettó 3.677.678 Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 4.670.651 Ft összegnek megfelelően a vállalkozó kiállította számláját 2023.12.20. napján, melyet önkormányzatunk még ugyanezen napon ki is egyenlített.

A pályázatban foglalt egyéb tevékenységek – projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, tervezés, műszaki ellenőrzés – is ellátásra kerültek. A megbízottak kiállították számláikat, majd a projekt lezárásra került.

A projekt keretében tervezett tevékenységek mindegyike maradéktalanul megvalósult. A projekt keretében tervezett járda felújításával javult a szolgáltatások elérhetősége, a közlekedési infrastruktúrája, a lakóházak elérhetősége, ezáltal a település lakosai számára az alapvető szolgáltatások könnyebben hozzáférhetővé válnak, javul életminőségük, valamint a településkép is épült. Jelen fejlesztési lehetőség hozzájárult ahhoz, hogy Újszentmargita községben a Rákóczi és Béke utcát összekötő, leromlott állapotú járda megújulhasson. Jelen projekt keretében egy 80,00 m hosszú járdaszakasz újulhatott meg.

A projekt 2024. január 31-én fejeződött be.