ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2019.XI_.05.ÖNK.R.a-településkép-védelméről-szóló-önkorm.rend_.mód.