ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2019.XII_.11.-ÖNK.R.a-szociális-rászorultságtól-függő-a-szem.gondosk.nyújt.-ellát.igénybevét.-és-fiz.tér.díj.