Közös Önkormányzati Hivatal alakult

A közigazgatás reformja folyamatban van, ennek egyik fontos elemét jelentette a hivatali feladatellátás kereteinek átalakítása. Ez a változás településünket is érintette, hiszen a feladat ellátása 2013. február 28-ig Folyás községgel együtt került megszervezésre az Újszentmargita és Folyás Községek Körjegyzősége keretein belül.

Az elmúlt évben már nyilvánvalóvá vált, hogy a feladat ellátása mindenképpen más keretek között fog majd folyni, hiszen az új önkormányzati törvény értelmében a 2000 fő alatti települések kötelesek közös hivatalt alakítani, és azt valamely járáson belüli településsel kell megtenniük úgy, hogy a települések összlakosságszáma haladja meg a 2000 főt.

A körjegyzőség ennek több ponton sem volt képes eleget tenni: Újszentmargita és Folyás a járások kialakításakor különböző járásba került, illetve a két község lakosságszáma együtt sem érte el a 2000 főt.

A Képviselő-testületnek ezért a feladatellátáshoz új szervezeti kereteket kellett keresnie. Az Önkormányzat elsődleges és legfontosabb célja az volt, hogy a változás ne érintse a település lakosságát. A Képviselő-testület törekvése arra irányult, hogy valamennyi – az önkormányzatnál maradó – feladat továbbra is helyben kerüljön ellátásra, az ügyintézés helyben, és továbbra is az eddig biztosított időtartamban elérhető legyen.

A tárgyalások során hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a járásszékhely Balmazújváros segítő jobbot nyújtott, és szívesen fogadta Újszentmargita csatlakozási szándékát. Az általunk megfogalmazott prioritásokat elfogadták, és úgy került a munka megszervezésre, hogy a lakosság által elérhető szolgáltatásoknak sem a köre, sem a színvonala nem csorbult.

Az elmúlt hónapok tapasztalatai nagyon pozitívak, így elmondhatjuk, hogy községünk vezetői a lehetőségeket megvizsgálva jól döntöttek, amikor a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal megalakításához adták támogató szavazatukat.