Temetői infrastruktúra fejlesztése Újszentmargitán – Magyar Falu Program

MFP-ÖTIF/2021 – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021

Projekt címe: Temetői infrastruktúra fejlesztése Újszentmargitán
Projektazonosító:                   3267949745
Támogatás összege:                29.955.739 Ft
Támogatás intenzitása:          100%
Támogatott intézmény:          Újszentmargita Község Önkormányzat

Újszentmargita Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül meghirdetett, MFP-ÖTIF/2021 kódszámú, Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021 című felhívásra támogatási kérelmét 2021.04.09-én nyújtotta be.

A Miniszterelnökség, mint Támogató, támogatásra alkalmasnak minősítette, így 2021.10.21-én 3319350653 iratazonosító számmal Támogatói Okirat lépett hatályba.

A Támogatói Okirat kézhezvételét követően megkezdődött a ravatalozó felújítására legalkalmasabb kivitelező kiválasztása. A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás során 3 cég került meghívásra. Az ajánlattételi határidő 2022. január 26. napja volt. A legkedvezőbb ajánlatot a Gold Épker Kft. adta, akikkel 2022. március 29. napján került aláírásra a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatok teljesítési határidejét 150 napban határozták meg. Az építési naplóban 2022. augusztus 12. napján készre jelentették a munkálatokat, azaz a teljesítési határidő előtt befejezésre került a munka. Az elvégzett feladatok jóváhagyását követően a vállalkozó kiállíthatta számláját a szerződésben foglaltaknak megfelelően.

Az alábbi munkafeladatok kerültek ellátásra:

  • fedett nyitott ravatalozó részen a padlóburkolat cseréje
  • belső burkolatok cseréje
  • ravatalozó dél-keleti homlokzata előtti részen egy mobil árnyékoló szerkezet kialakítása
  • az épületen a külső, fából készült nyílászárószerkezetek cseréje, kivéve a ravatalozó főbejárati üvegfalát

A pályázatban foglalt egyéb tevékenységek – projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőrzés – is ellátásra kerültek. A megbízottak kiállították számláikat, majd a projekt lezárásra került.

A projekt keretében tervezett tevékenységek mindegyike maradéktalanul megvalósult. Jelen projekt hozzájárul a településen élő lakosság számára igényes temetői környezet biztosításához, mely által javul a helyi lakosság életszínvonala. A fejlesztés során ravatalozó felújítása került megvalósításra Újszentmargita településen.

A projekt 2022. augusztus 31-én fejeződött be.