Author: bilderconsulting

Az Újszentmargitai helyi piac infrastrukturális fejlesztése

VP6-7.2.1.1-20
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése
Projektazonosító: 3300600479
Támogatás összege: 42.753.619 Ft
Támogatás intenzitása: 90%
Projekt címe: Az Újszentmargitai helyi piac infrastrukturális fejlesztése

Újszentmargita Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című felhívásra
nyertes támogatási kérelmét 2021.08.11-én nyújtotta be.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette, így 2021.11.02-án 3320733135 iratazonosító számmal Támogatói Okirat lépett hatályba. Már az Okirat kézhezvételét megelőzően megkezdődtek az előkészületi munkálatok. Kiválasztásra került a pályázat szempontjából legmegfelelőbb tervező. A rá bízott feladatait – kivitelezési tervdokumentáció elkészítése – maradéktalanul ellátta. Emellett elkészítésre került a Fenntartási és Üzemeltetési terv is, mely nélkül a pályázat beadása nem történhetett volna meg.

A Támogatói Okirat kiérkezését követően elkezdődhetett a kivitelező kiválasztása. A legalkalmasabb vállalkozó közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés útján került kiválasztásra. A szerződés aláírásra került 2022.03.29. napján, majd megkezdődtek a munkafolyamatok. Az Újszentmargita (542/1 hrsz.) számú ingatlanon lévő piac épület és környezetének a felújítása, valamint eszközbeszerzés tevékenységének megvalósítása került megvalósításra.

A projekt alapvető célja a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel történő hosszútávú ellátása. Ezen cél eléréséhez kívántuk biztosítani a termelők piacra jutását, ezáltal a helyi gazdaság elősegítését, a helyben megtermelt élelmiszerek fogyasztását, ezáltal a helyben maradás ösztönzést, a foglalkoztatását növelését.
A projekt keretében megvalósításra került tevékenységek:

Eszközbeszerzés megvalósítása

 • 1 db láda- és rekeszmosó beszerzése és telepítése
 • 3 db kézfertőtlenítő beszerzése és elhelyezése a piac területén
  Kivitelezési tevékenységek:
 • Piac épületének teljeskörű belső festése
 • Belső ajtók javítása
 • Gipszkarton álmennyezet készítése a vásártérben
 • A teljes épület zárófödémének utólagos hőszigetelése
 • A vásártérben meglévő elektromos rendszer rekonstrukciója
 • Villámvédelmi rendszer norma szerinti kialakítása
 • A vásártérben fűtés kialakítása hőszivattyús 2 db multi split klíma berendezéssel
 • Beltéri hidegburkolatok javítása
 • Belső oldalfali vakolatok javítása
 • Ingatlan csapadékvíz elvezetésének megoldása
 • Az épület bádogos szerkezeteinek elbontása, majd a hőszigetelés utáni visszaszerelése
 • 5,00 kW-os napelem rendszer telepítése
 • Az északkeleti telekhatár mentén a meglévő kerítés elbontása után, táblás kerítés készítése
 • A meglévő belső út, illetve parkoló szilárd burkolatának felújítása
 • Külső homlokzati fal hőszigetelése

A kivitelezés befejezésével aláírásra került a műszaki ellenőr teljesítési igazolása is, illetve ezt követően a
nyilvánossági és projektmenedzsmenti feladatok is lezárulnak.
Jelen projekt keretében megvalósult kisléptékű infrastrukturális fejlesztéssel, valamint az eszközbeszerzés
megvalósításával biztosítható a helyi termelők és a helyi lakosság közötti folyamatos kapcsolat. A fejlesztés
hozzájárul a lakosság életkörülményeinek javításához, ezáltal a népesség megtartásához, a helyi gazdaság
fejlődéséhez.

A projekt 2023. március 06-án fejeződött be.

Köszönjük Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatását!
Jelen projekt a Széchenyi 2020 keretén belül valósult meg.

Általános iskolai beiratkozási információk

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák első évfolyamára történő beiratására, a 2024/2025 tanévre.

Edzőterem építése Újszentmargitán

Újszentmargita Község Önkormányzata

VP6-19.2.1.-45-7-21

Hortobágyi LEADER Egyesület – Helyi fejlesztések támogatása
Projektazonosító:            3351214221
Támogatás összege:         26.097.934 Ft
Támogatás intenzitása: 95%

Projekt címe:            Edzőterem építése Újszentmargitán

Újszentmargita Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Hortobágyi LEADER Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-45-7-21 kódszámú, Hortobágyi LEADER Egyesület – Helyi fejlesztések támogatása című felhívásra támogatási kérelmét 2022.02.25-én nyújtotta be.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette, így 2022.09.28-án 3388603517 iratazonosító számmal Támogatói Okirat lépett hatályba.

Már az Okirat kézhezvételét megelőzően megkezdődtek az előkészületi munkálatok. Kiválasztásra került a pályázat szempontjából legmegfelelőbb tervező. A rá bízott feladatait – engedélyezési (engedélyes szintű) és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése – maradéktalanul ellátta. Emellett elkészítésre került a Projektterv is, mely nélkül a pályázat beadása nem történhetett volna meg.

A Támogatói Okirat kiérkezését követően elkezdődhetett a kivitelező kiválasztása. A legalkalmasabb vállalkozó közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés útján került kiválasztásra. A szerződés aláírásra került még az okirat kézhezvételének évében, majd megkezdődtek a munkafolyamatok.

Az Újszentmargita, Szélső utca (HRSZ: 275) ingatlanon lévő sportpályához korábban már épült egy kiszolgáló, fallabda és öltöző épület. Jelen projekt keretében az épület formáját követő, de edzőterem még nem került korábban kialakításra. Jelen projekt keretében ezen funkció ellátására alkalmas külön épületrész kerül kialakításra. Az edzőterem a sportépület komplex része, melyben egyszerre kb. 5-8 fő tud majd edzeni. Az épület fő funkciója: konditerem, ami szinte kizárólag a férfi edzeni vágyó emberek részére készült, mivel a meglévő épületben már a nők részére kiépült egy edző/aerobik terem. Az épületben helyet kap egy kb. 42 m2-es edzőterem, öltöző, wc és gépészeti helyiség.

A kivitelezés befejezésével aláírásra került a műszaki ellenőr teljesítési igazolása is, illetve ezt követően a nyilvánossági és projektmenedzsmenti feladatok is lezárulnak.

A fejlesztés megvalósításával a modern kor és a technológia rohamos fejlődése által generált problémára kívánunk megoldást találni: ez a sport hiánya. Az edzőterem építésének köszönhetően csökken az elvándorlás, illetve nő a lakosságszám és a helyi lakosság átlag életkora Újszentmargita településen. A projekt hozzájárul a helyi lakosság életminőségének javításához, a településen elérhető szolgáltatások körének bővüléséhez.

A projekt 2023. december 31-én fejeződik be.

Köszönjük Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatását!

Újszentmargita település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

TOP-2.1.3-1-16-HB1-2019-00027
Újszentmargita település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése
A kedvezményezett neve: Újszentmargita Község Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne: 4065 Újszentmargita 36 hrsz, 98 hrsz, 81 hrsz, 479/1 hrsz, 449 hrsz, 482 hrsz, 501 hrsz, 152 helyrajzi szám
A beruházás megvalósításának ideje: 2022.05.01-2023.08.31.
Beruházás összköltsége: 200 000 000 Ft
Elnyert, szerződött támogatás összege: 200 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A „Újszentmargita település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00027 azonosítószámú projekt keretein belül új csatornahálózatot valósult meg.
A projekt eredményeképpen Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 2321 m.
A fejlesztések eredményeként az egyre szélsőségesebb időjárás következtédben lehulló időnként rendkívül mennyiségű és intenzitású csapadékot káreseménymentesen tudta elvezetni a kialakításra került csatornahálózattal.
A projekt keretében a 4065 Újszentmargita 36 hrsz, 98 hrsz, 81 hrsz, 479/1 hrsz, 449 hrsz, 482 hrsz, 501 hrsz, 152 helyrajzi számon valósult meg az infrastrukturális fejlesztés, melyet a vizek fenntartható használatával kapcsolatos környezeti nevelés és szemléletformálás tett teljessé.
A településen a jelenlévő lakóépületek, középületek, gazdasági épületek, közművek védelme céljából a projekt keretében megvalósult csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése kiemelten indokolt volt.
A projekt 200 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósult meg.

Az építés rövid bemutatása:

2022. november
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezővel megkötésre került a vállalkozói szerződés. A projekt kivitelezése elkezdődött.

2023. január
A kivitelezés elérte a 25%-ot.

2023. március
A kivitelezés elérte az 50 %-os készültséget. Az építkezés problémamentesen zajlik.

2023. május
A kivitelezés elérte az 75 %-os készültséget. Az építkezés a hatályos szerződésnek megfelelően zajlik.

2023. június
A kivitelezés befejeződött. A beruházás zökkenőmentesen zajlott. A kivitelező határidőn belül az elvárt minőségben teljesített.

Elkészült Újszentmargita Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve

Tisztelt Lakosság!

Elkészült Újszentmargita Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (SECAP), mely 2030-ig tartalmaz intézkedési terveket a lakosság, az önkormányzat, a közlekedés energetikai beruházásai, valamint a klímaadaptáció kapcsán. Az akciótervben községünk azt vállalja, hogy 2030-ig a szén-dioxid kibocsátását 40%-kal csökkenti a 2019–es bázisévhez képest. Az akcióterv tartalmazza az ú.n. kiindulási kibocsátási leltárt, ami szektoronként bemutatja az CO2 kibocsátást a bázisévben településünkön.

2023. szeptember 1. és szeptember 15. között lehetősége van minden polgárnak, hogy a tervet szakmailag véleményezze, így, amennyiben javaslata, megjegyzése lenne az akciótervre vonatkozóan, azt küldjék el a megadott határidőn belül az ujszentmargita@gmail.com email címre.

Tisztelettel:  Csetneki Csaba

                     polgármester

Kiemelt illetményért indított toborzást a Magyar Honvédség

A világ egyik legmodernebb harcjárművének kezelésére most kiemelt illetményért jelentkezhetnek a fiatalok a Magyar Honvédség kötelékébe. Aki a Lynx-zászlóaljhoz csatlakozik, bruttó 737 ezer forintos fizetéssel kezdheti meg katonai pályáját Hódmezővásárhelyen.
„Az újonnan beérkező modern eszközeink kezelésére katonákra van szükségünk, és elkezdhetjük ezekhez az eszközökhöz szükséges toborzást is. Úgy is mondhatnánk, hogy embert várunk a vasra” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter augusztus 11-én pénteken, Szentesen a toborzókampány beharangozó rendezvényén.
A Lynx („Hiúz”) egy páncélozott gyalogsági harcjármű, amely egy a világ legmodernebb haditechnikai eszközei közül. A hódmezővásárhelyi MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárnál felálló úgynevezett Lynx-zászlóaljba várja most a fiatalok jelentkezését a Magyar Honvédség.
A szolgálatból eredő fizikai követelmények, kiképzések, a modern haditechnikai eszközök kezeléséből adódó felelősség anyagi elismerését fejezi ki a bruttó 737 ezer forintos alapilletmény.
A szeptember 11-én induló 8 hetes kiképzést a hódmezővásárhelyi alakulatnál kell teljesíteni. Ezen időszakban csak hétvégente lehet hazajárni. Az alapkiképzés során a résztvevők megismerik többek között a katonai élet szabályait, a terep jellemzőit, a harcászati ismereteket és a rendszeresített egyéni fegyverek kezelését. Ennek befejezése után mindenki egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesz részt, amely általános egészségügyi és pszichikai vizsgálatból, valamint fizikai alkalmassági felmérésből áll. Utóbbi 3200 méter futás és 2-2
perc alatt felülés és fekvőtámasz teljesítését jelenti.
A programba az jelentkezhet, aki 18. életévét betöltötte, cselekvőképes, büntetlen előéletű, rendelkezik magyar állampolgársággal, és megvan a minimum 8 általános iskolai végzettsége. A jogosítvány (B/C/D kategóriás) előnyt jelent, de nem feltétel.
Jelentkezni lehet országszerte bármelyik toborzóirodában (Debrecenben a Péterfia utca 58/a szám alatt) vagy a Magyar Honvédség karrieroldalán az iranyasereg.hu oldalon. Aki megfelel minden feltételnek, szeptember 11-én kezdheti meg kiképzését Hódmezővásárhelyen.