LEGUTÓBBI HÍREK

Újszentmargita település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

TOP-2.1.3-1-16-HB1-2019-00027
Újszentmargita település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése
A kedvezményezett neve: Újszentmargita Község Önkormányzata
Megvalósítás helyszíne: 4065 Újszentmargita 36 hrsz, 98 hrsz, 81 hrsz, 479/1 hrsz, 449 hrsz, 482 hrsz, 501 hrsz, 152 helyrajzi szám
A beruházás megvalósításának ideje: 2022.05.01-2023.08.31.
Beruházás összköltsége: 200 000 000 Ft
Elnyert, szerződött támogatás összege: 200 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A „Újszentmargita település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00027 azonosítószámú projekt keretein belül új csatornahálózatot valósult meg.
A projekt eredményeképpen Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 2321 m.
A fejlesztések eredményeként az egyre szélsőségesebb időjárás következtédben lehulló időnként rendkívül mennyiségű és intenzitású csapadékot káreseménymentesen tudta elvezetni a kialakításra került csatornahálózattal.
A projekt keretében a 4065 Újszentmargita 36 hrsz, 98 hrsz, 81 hrsz, 479/1 hrsz, 449 hrsz, 482 hrsz, 501 hrsz, 152 helyrajzi számon valósult meg az infrastrukturális fejlesztés, melyet a vizek fenntartható használatával kapcsolatos környezeti nevelés és szemléletformálás tett teljessé.
A településen a jelenlévő lakóépületek, középületek, gazdasági épületek, közművek védelme céljából a projekt keretében megvalósult csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése kiemelten indokolt volt.
A projekt 200 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósult meg.

Az építés rövid bemutatása:

2022. november
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezővel megkötésre került a vállalkozói szerződés. A projekt kivitelezése elkezdődött.

2023. január
A kivitelezés elérte a 25%-ot.

2023. március
A kivitelezés elérte az 50 %-os készültséget. Az építkezés problémamentesen zajlik.

2023. május
A kivitelezés elérte az 75 %-os készültséget. Az építkezés a hatályos szerződésnek megfelelően zajlik.

2023. június
A kivitelezés befejeződött. A beruházás zökkenőmentesen zajlott. A kivitelező határidőn belül az elvárt minőségben teljesített.

Elkészült Újszentmargita Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve

Tisztelt Lakosság!

Elkészült Újszentmargita Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (SECAP), mely 2030-ig tartalmaz intézkedési terveket a lakosság, az önkormányzat, a közlekedés energetikai beruházásai, valamint a klímaadaptáció kapcsán. Az akciótervben községünk azt vállalja, hogy 2030-ig a szén-dioxid kibocsátását 40%-kal csökkenti a 2019–es bázisévhez képest. Az akcióterv tartalmazza az ú.n. kiindulási kibocsátási leltárt, ami szektoronként bemutatja az CO2 kibocsátást a bázisévben településünkön.

2023. szeptember 1. és szeptember 15. között lehetősége van minden polgárnak, hogy a tervet szakmailag véleményezze, így, amennyiben javaslata, megjegyzése lenne az akciótervre vonatkozóan, azt küldjék el a megadott határidőn belül az ujszentmargita@gmail.com email címre.

Tisztelettel:  Csetneki Csaba

                     polgármester

Kiemelt illetményért indított toborzást a Magyar Honvédség

A világ egyik legmodernebb harcjárművének kezelésére most kiemelt illetményért jelentkezhetnek a fiatalok a Magyar Honvédség kötelékébe. Aki a Lynx-zászlóaljhoz csatlakozik, bruttó 737 ezer forintos fizetéssel kezdheti meg katonai pályáját Hódmezővásárhelyen.
„Az újonnan beérkező modern eszközeink kezelésére katonákra van szükségünk, és elkezdhetjük ezekhez az eszközökhöz szükséges toborzást is. Úgy is mondhatnánk, hogy embert várunk a vasra” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter augusztus 11-én pénteken, Szentesen a toborzókampány beharangozó rendezvényén.
A Lynx („Hiúz”) egy páncélozott gyalogsági harcjármű, amely egy a világ legmodernebb haditechnikai eszközei közül. A hódmezővásárhelyi MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárnál felálló úgynevezett Lynx-zászlóaljba várja most a fiatalok jelentkezését a Magyar Honvédség.
A szolgálatból eredő fizikai követelmények, kiképzések, a modern haditechnikai eszközök kezeléséből adódó felelősség anyagi elismerését fejezi ki a bruttó 737 ezer forintos alapilletmény.
A szeptember 11-én induló 8 hetes kiképzést a hódmezővásárhelyi alakulatnál kell teljesíteni. Ezen időszakban csak hétvégente lehet hazajárni. Az alapkiképzés során a résztvevők megismerik többek között a katonai élet szabályait, a terep jellemzőit, a harcászati ismereteket és a rendszeresített egyéni fegyverek kezelését. Ennek befejezése után mindenki egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesz részt, amely általános egészségügyi és pszichikai vizsgálatból, valamint fizikai alkalmassági felmérésből áll. Utóbbi 3200 méter futás és 2-2
perc alatt felülés és fekvőtámasz teljesítését jelenti.
A programba az jelentkezhet, aki 18. életévét betöltötte, cselekvőképes, büntetlen előéletű, rendelkezik magyar állampolgársággal, és megvan a minimum 8 általános iskolai végzettsége. A jogosítvány (B/C/D kategóriás) előnyt jelent, de nem feltétel.
Jelentkezni lehet országszerte bármelyik toborzóirodában (Debrecenben a Péterfia utca 58/a szám alatt) vagy a Magyar Honvédség karrieroldalán az iranyasereg.hu oldalon. Aki megfelel minden feltételnek, szeptember 11-én kezdheti meg kiképzését Hódmezővásárhelyen.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
tanyagondnok
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló

 1. évi III. törvényben és a tanyagondnoki szolgálatról szóló helyi rendeletben, valamint a tanyagondnoki szolgálat szakmai programjában foglalt feladatok ellátása.
  Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
  Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
  Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
  Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye: Újszentmargita
  Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csetneki Csaba nyújt, a +36/52/214-002 telefonszámon.
  A Képviselő-testület 3 hónap próbaidőt köt ki.
  A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):
  Pályázati feltétel: a falu- és tanyagondnoki alapképzés megléte vagy 1 éven belüli elvégzésének vállalása. A pályázat részeként benyújtandó további iratok: vezetői engedély másolata, nyilatkozat az előírt képesítés megszerzésének vállalásáról, – amennyiben zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázó a pályázatának elbírálását, úgy arra vonatkozó kérése. A pályázat személyesen a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségén (4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125.) nyújtható be.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 59826
Intézményi iktatószám: UJS/695/2024

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Ismeretlen képzési terület, alapfokú iskolai végzettség
  Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
  nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • részletes szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.30. 16:00
  A pályázat elbírálásának módja: A véleményezési eljárás követően a kinevezésről
  Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.30. 23:00
  A pályázati kiírás további közzétételének helye: Újszentmargita Község Önkormányzata
  honlapja (www.ujszentmargita.hu)
  Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.01.
  Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Fehér Liliom Gondozási Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás
munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény irányítása, a kapcsolódó ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása. A szakszerű és törvényes intézményi működtetés, az alapító okirat szerinti feladatellátás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú gondozásért, irányítja, összehangolja az intézmény működését, megköveteli és ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását.
Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló
vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Újszentmargita
Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázat benyújtható postai úton vagy személyesen.
Postacím: 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125. . Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot,valamint a beosztás megnevezését:
intézményvezető.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csetneki Csaba polgármester nyújt a
+36/52/214-002 telefonszámon.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.):
A pályázat részeként benyújtandó további iratok:

 • amennyiben zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázó a pályázatának elbírálását, úgy arra
  vonatkozó kérését,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41-43/A. §-ában a magasabb vezetővel
  szemben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn, valamint, hogy megbízása esetén
  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, illetve arról, hogy nem áll fenn vele
  szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
  tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
  Egészségügy és szociális gondoskodás, tovább nem bontható, az 1/2000.(I.7.) SzCsM
  rendelet 3. mellékletben az intézményvezetőre meghatározott képzettségek valamelyike
  Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5
  Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 5
  Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai
  képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a
  köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • • az intézményben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás,
  illetve a megbízással egyidejűleg történő, határozatlan időre szóló alkalmazás
 • • felsőfokú iskolai végzettség, az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3.
  melléklet az intézményvezetőre meghatározott képzettségek valamelyike

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Kommunikációs készség (vezetői)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
  nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • szakmai program
 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.30. 00:00
  A pályázat elbírálásának módja: A véleményezési eljárás követően a megbízásról
  Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2023.10.30. 20:00
  A pályázati kiírás további közzétételének helye: Újszentmargita Község Önkormányzata
  honlapja (www.ujszentmargita.hu)
  Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.12.01.
  Publikálás tervezett időpontja: 2023.08.15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 32552
Intézményi iktatószám: UJS/1534/2023

Általános iskolai felvételi tájékoztató

Tájékoztatás az Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2023/2024. tanévben érvényes általános iskolai felvételi körzetéről

Intézmény (intézményegység) neve: Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola

OM azonosító: 031191

Fenntartó: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

Intézmény címe: Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

Körzet: Folyás és Újszentmargita közigazgatási területe