ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020II.21.-önk.rend_.