ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2019.XI_.28.-Önk.R.-a-helyi-adókról-szóló-önkor.rend_.mód